Uudised

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 Tartus toimunud konverentsil.

Leader-tegevusgruppidel ja kohalikul kogukonnal on valdade liitumise järgselt oluline roll ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda…

Esmaspäeval, 06.02.2017 lõppenud Meede 2 "Elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise" teise taotlusvooru esitati 42 taotlust.

Saare maakonna Aasta Küla Gala toimub 3. veebruaril 2017. a alguselga kell 16.00 Tornimäe Rahvamajas (Tornimäe küla, Pöide vald).

Eesti Maaülikooli uuringus: „Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana“ selgub, et vastajatest kõige suurem hulk peab LEADER-meedet kõige…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 vastu taotlusi meetmesse 2 – elujõuliste kogukondade arendamiseks ja…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 a vastu taotlusi meetmesse 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja…

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 24 - 25.10.2016 Kuressaares ja hinnati meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja…

Koosolek toimub TTÜ Kuressaare Kolledži seminariruumis (Tallinna 19, Kuressaare) algusega kell 15.00. Huvilistele tutvustatakse enne koosoleku algust…

LEADER rahvusvaheline konverents (LINC) toimus juba seitsmendat korda ja sedakorda Ungaris Felso-Homokhatsag LEADER tegevusgrupi piirkonnas. …

Ettevõtlusnädala pikaajaliseks eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada nii…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) tegevuspiirkonnas lõppes LEADER-programmi 2016. aasta taotlusvoor meetme 1 “Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja…

Turupäev on tõeline maakonna toidutootjate, talunike ja käsitööliste ühisettevõtmine, kus Ehtsa tootemärgi kandjad kauplevad ja tutvustavad oma…

Infopäev toimub Elektrumi ärimaja III korruse seminariruumis, Tallinna tn 58, Kuressaare. Infopäeval tutvustatakse Meetme 1 "Ettevõtete…

Saarte Koostöökogu võtab perioodil 12.09.2016 – 26.09.2016 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi 2016. aasta teise taotlusvooru. Taotlusi võetakse…

PRIA avaldas oma kodulehel info riigihanke seaduse kohaldamisest ning sanktsioonide rakendamise korra riigihangete reeglite vastu eksimisel.

 

Erinevaid väikesadamaid läbides purjetasid 21.-28. juulini Soome kaljas Ihana pardal koos soomlastega üheksa saarlast ja kaks hiidlast.

Huvi korral palun võta meiega ühendust. Tule nõustamisele, kus selgitame Sinu idee sobivuse LEADER toetusmeetme eesmärkidele ning anname Sulle nõu,…

Kus ja millal midagi 24.07.2016 toimuva Avatud Talude Päeva raames toimub leiate kui klõpsate Avatud Talude Päeva plakatile.

Et märgis kannaks oma ning SKK põhieesmärki - suurendada ettevõtete kasumlikkust, piirkonna tuntust ja külastatavust, tuleb mõelda ja kaardistada…