Uudised

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) liikmed käisid 22-23.aprillil idee-ja kogemusreisil Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas. Põhja-Harju Koostöökogu…

Saarte Hääl võttis uurida, milliste Saare maakonna kohalike omavalitsuste elanikud on olnud agaramad LEADER-meetmest kogukonna arendamiseks…

Saarte Koostöökogu kutsub oma liikmesorganisatsioonide esindajaid osalema elujõuliste kogukondade arendamisele ja elukeskkonna parendamisele suunatud…

MTÜ Saarte Koostöökogu 20.03.2017 toimunud üldkoosolekut alustas ELARD president Kristiina Tammets, kes andis ülevaate LEADER-programmi…

Saarte koostöökogu eraldab elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmest (meede 2) 23 projektile kokku 586 000 eurot.

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 8 - 9.03.2017 Kuressaares ja hinnati meetmesse 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna…

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 Tartus toimunud konverentsil.

Leader-tegevusgruppidel ja kohalikul kogukonnal on valdade liitumise järgselt oluline roll ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda…

Esmaspäeval, 06.02.2017 lõppenud Meede 2 "Elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise" teise taotlusvooru esitati 42 taotlust.

Saare maakonna Aasta Küla Gala toimub 3. veebruaril 2017. a alguselga kell 16.00 Tornimäe Rahvamajas (Tornimäe küla, Pöide vald).

Eesti Maaülikooli uuringus: „Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana“ selgub, et vastajatest kõige suurem hulk peab LEADER-meedet kõige…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 vastu taotlusi meetmesse 2 – elujõuliste kogukondade arendamiseks ja…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 a vastu taotlusi meetmesse 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja…

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 24 - 25.10.2016 Kuressaares ja hinnati meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja…

Koosolek toimub TTÜ Kuressaare Kolledži seminariruumis (Tallinna 19, Kuressaare) algusega kell 15.00. Huvilistele tutvustatakse enne koosoleku algust…

LEADER rahvusvaheline konverents (LINC) toimus juba seitsmendat korda ja sedakorda Ungaris Felso-Homokhatsag LEADER tegevusgrupi piirkonnas. …

Ettevõtlusnädala pikaajaliseks eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada nii…

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) tegevuspiirkonnas lõppes LEADER-programmi 2016. aasta taotlusvoor meetme 1 “Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja…

Turupäev on tõeline maakonna toidutootjate, talunike ja käsitööliste ühisettevõtmine, kus Ehtsa tootemärgi kandjad kauplevad ja tutvustavad oma…

Infopäev toimub Elektrumi ärimaja III korruse seminariruumis, Tallinna tn 58, Kuressaare. Infopäeval tutvustatakse Meetme 1 "Ettevõtete…