Uudised

MTÜ Saarte Koostöökogu tellis uue perioodi 2014-2020 LEADER strateegia koostamise raames kaks uuringut, et saada ülevaade Saare maakonnas…

III koolitustsükkel 11.-12.märts 2015:

Päikeseenergeetika ettekanne1 , ettekanne2

Tuuleenergeetika ettekanne1 , ettekanne2

Lektorid: Priit Pikk,…

 

II koolitustsükkel 18.-19.veebruar 2015:

Lokaal- ja kohtküttekahendused ja soojussalvestid, ettekanne1

Keskkonnasoojuse rakendamise hoonetes, ette…

 

Saaremaa tegusad ja toimekad käsitöölised käisid kogemusi ja ideid hankimas Lõuna- Eestis. Kohtuti erinevate loomeettevõtjatega ja käsitöölistega.…

Internet on muutunud iseenesest mõistetavaks taristu osaks. Suurem osa elanikkonnast juba kasutab internetti töö-, hobi- või hariduslikul otstarbel.…

Koolituses osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilise väljundi, mis võimaldavad teha kaalutletud otsuseid säästvate energialahenduste…

Kuna kõik meie maakonnas ellu viidud Leader projektid on aidanud ühel või teisel moel arendada meie maaelu, siis oleme tänulikud kõikidele…

Aastatel 2008-2013 toetust saanud parimad projektinäited koondatud.

Kohalik ajaleht Saarte Hääl kajastas kolmapäeva, 26. novembri väljaandes kuidas MTÜ Saarte Koostöökogu ja Saaremaa Arenduskeskuse korraldasid 13.…

Esmaspäeval, 23.11 oli meie Sirguvatel Söögisellidel võimalus valmistada restoranitoite Belgiast pärit Emmanuel Wille juhendamisel, õppida lauakatmist…

Söögisellide ja Saaremaa Talupidajate Liidu koostöös valmis neli kohalikul toorainel põhinevat toiduvalmistamise klippi.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjad käisid meil uurimas, milles peitub meie väikeettevõtjate edu võti. Vanasõnagi ju ütleb, et parem…

Korraldasime oma liikmetele õppereisi eesmärgiga saada ideid ja mõtteid väikeettevõtluse toetamiseks uues koostatavas strateegias.

Saarte Koostöökogu üldkoosolek oli seekord rohkearvuline - 90 liikmest oli koosolekul esindatud 64.

Alates 6. oktoobrist asub Saarte Koostöökogus projektijuhina tööle Ivar Ansper. Ivar on sündinud ning elab ka praegu Saaremaal. Ta on omandanud…

Saarte Koostöökogu peab alanud perioodil oluliseks, et oleks hea strateegia, vajalikud meetmed ja tublid taotlejad!

Juba 5. aastat korraldab Saarte Koostöökogu sügisesel laupäeval kogu perele mõeldud turupäeva. Seekordne Turupäev toimub Kuressaare kesklinnas…

11. augustini sai kandideerida projektijuhi ametikohale.

1. augustist lahkub ametist rohkem kui 5 aastat Saarte Koostöökogu tegevjuhina töötanud Koit Kelder.