Uudised

SKK koostöös saarte rohekoordinaatori ja Visit Saaremaaga alustavad rohetarkuse tõstmisega märgikandjatele!

Eesmärgiks märgikandja teadlikum…

1. aprillist kuni 7. aprillini 2023 on avatud taotluste vastuvõtmine INVESTEERINGUTEKS IMMATERIAALSESSE PÕHIVARASSE!

PRIA kiitis heaks SKK taotluse kogukondadele hoo andmiseks. Avatud on taas vihmavarjuprojektide toetusmeede!

Kutsume kaasa mõtlema ja -rääkima Saarte Koostöökogu uue arengustrateegia koostamisel!

 

2023. aastal on praeguse strateegia alusel võimalus toetust küsida veel kolmes meetmes.

25. novembri õhtul kogunesid Salme rahvamajja kogukondade tunnustussündmusele tublid tegijad ja kenad kogukonnad üle maakonna.

Saarte Koostöökogu

Saarte Koostöökogu on ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Saare maakonnas elavate inimeste huvides.

Koostöökogu liikmed teevad omavahel koostööd ja kutsuvad ka teisi koostööle, et kohalikku elu paremaks muuta. Tutvu organisatsiooniga »

Trükised