Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus 2023. Meede 16.4  VII voor  EAFRD  MAK 2014-2020 Viitenumber 16402300003

Antud projekti eesmärgiks on arendada "Saaremaa Ehtne Toode" turustamisvõimalusi läbi erinevate ürituste, teavitus- ja müügiedendustegevuste ning seeläbi suurendada piirkonnamärgise tuntust ja tõsta tarbija teadlikkust kohalikust toidust.