Piiriülese koostööprojekti ettevalmistav projekt Sild jälle kokku!

Otsus vastu võetud 18.11.2019 üldkoosolekul.

Partner: LAG Bornholm

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Piiriülest koostööprojekti ettevalmistava projekti “Sild jälle kokku” eesmärk on valmistada ette kunagise Balti Silla Saaremaa ja Bornholmi liikmete kokku toomine ning saarlaste poolt tänukonverentsi korraldamine Bornholmil. Antud projekti raames on plaan külastada Bornholmi väiksema delegatsiooniga, et saada ülevaade nende valmisolekust ühiste tegevuste korraldamiseks Bornholmil ning uute suhete loomiseks kahe saare erinevate huvigruppide vahel – noored, väikeettevõtjad, kultuurikollektiivid ning avalik sektor.  

Ettevalmistava projekti suurem eesmärk om uurida võimalusi viia läbi Bornholmil Saaremaa kultuurinädal suvel 2021.

Projekti periood:

detsember 2019-mai 2020.

Projekti eelarve: 15 000 eurot (100% toetus).

Projekti raames külastas Bornholmi meie piirkonna delegatsioon.

Piiriülene koostööprojekt "The FinEst Band Camp"

Otsus vastu võetud SKK 13.11.2017 üldkoosolekul

Partnerid: Mansikka LAG (Soome) ja Aisapari LAG (Soome). 

Projekti eesmärgid: 

 1. panna noored inimesed suhtlema rahvusvaheliselt ja jagama koos muusika tegemise kogemusi;
 2. panna muusika õpetajad looma töösuhteid partner riikide kolleegidega;
 3. tuua rohkem noori bändi tegemise juurde ning selle tegemist ka jätkama;
 4. pakkuda noortele võimalust saada kogemusi esinedes ja töötades meeskonnas;
 5. õpetada noori ettevõtlusele ning oma muusika turustamisele;
 6. õppida tundma uusi kultuure ning suurendada rahvusvahelisust kohalikes kogukondades.

Projekti tegevused:

Iga partner koostab ja esitab projekti vastavalt oma kohalikele tegevusgruppidele ning jälgides oma vastavate maaelu arengukavade ja korraldusasutuste kehtestatud reegleid ja suuniseid lisades kohaliku tegevusrühma piirkonnas toimuvad tegevused, mis aitavad tagada projekti eesmärkide saavutamist.

MTÜ Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna tegevused:

 • vajalike vahendite ja instrumentide hankimine;
 • regulaarne pilliõpe õpilastele erinevates koolides ja noortekeskustes;
 • bändilaagrid; õppereisid õpilastele või erinevad teemakohased üritused;
 • projektijuhtimine, kaudne kulu.

Projekti käigus on toimunud 4 rahvusvahelist laagrit:

Lisaks toimus virtuaalne laager SALVESTUSÖÖ, 23.11.2019

Kahjuks enne projekti tegevuste lõppu loobus projektis osalemisest ühs partner - Mansikka LAG, kelle noored ei osalnud enam viimases, Kärlal toimunud laagris.

Projekti tegevusi kajastab regulaarselt FB leht: THE FINEST BAND CAMP

 

Ettevalmistav koostööprojekt "Õpime naabritelt"

Otsus vastu võetud SKK 26.02.2018 üldkoosolekul

Partner:  LEADER tegevusgrupp Talsu rajona partnerība

Eesmärgid: 

 • kogemuste vahetamine kohaliku toidu arendamise võimalustest, sh geograafilise tähise väljaarendamine ja kasutamine, võimalusel kokaraamatu väljaandmine koos retseptidega;
 • kohalik käsitöö - erinevate traditsiooniliste käsitöövõtete arendamine. Tootearendus kasutades pärandit;
 • noorte kaasamine, erinevate piirkondade noorte kaasamine, võimaluste leidmine noorte omavahelise läbikäimiseks ning tegevuste rikastamiseks ja soosimiseks;
 • erinevad ühised tegevused, vanade traditsioonide ja suhtluse taastamine.

Tegevused:

 • kohtumine/õppereis Talsi piirkonda tutvumaks võimalike koostöökohtadega, kokku leppida projekti tegevused ja edasine koostöö võimaliku piiriülese koostööprojekti jaoks alates 2019.

Projekti periood: märts – detsember 2018

Eelarve: 5000.00 eurot (toetus 100%) 

Ettevalmistav koostööprojekt on lõppenud.

Ettevalmistav koostööprojekt "Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks"

Otsus vastu võetud SKK 29.04.2016 üldkoosolekul

Partnerid: Karhuseutu LAG (Soome) ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu. 

Eesmärgid:  

 1. piirkonna turundamine ja piiriüleste marsruutide väljatöötamine, et rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada kohalikku teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, vaatamisväärsused, meened); 
 2. kohalike purjelaevade teenustepakettide koostamine ja laiapõhjalise vabatahtlike meeskonna koolitus purjelaev Ihana kogemuste baasil; 
 3. piirkondlike ajalooliste meretraditsioonide ja kommete ausse tõstmine. 

Tegevused: 

 1. teostatakse uuring merenduse (traditsioonid, turism, noored, puulaevad, regatt, jne) valdkonna vajadustest ja kitsaskohtadest Saare ja Hiiu maakondades. Uuringust saadavaid tulemusi saaks kasutada hilisema 3-aastase koostööprojekti ülesehitamisel ja elluviimisel. Vaata lähemalt: https://www.saartehaal.ee/2017/08/18/koostookogu-plaanib-lati-laevaliini-uuringut/  ja 28.02.2018 a valminud uuringuanalüüs;
 2. kohtutakse partneritega koostööprojekti ettevalmistamiseks (25.06.'16 Kielis) ja kinnitamiseks (partneri juures). Vaata lähemalt: Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks.  Ettevalmistav projekt;
 3. teostatakse 1-2 pilootseilamist (töörühma koosolekut) ning kogemuste vahetamine Kielis puulaevade regati korraldamiseks Väinameres. Vaata lähemalt: Saarlased osalesid väikesadamate pilootseilamisel ja GALERII: Saarlased seilavad soomlaste kaljasega . 
 4. Korraldatakse välispartnerite kohtumine lepingu alla kirjutamiseks.

Projekt on lõpetatud 19.07.2018.

Ettevalmistav koostööprojekt "Bändi teha on tore!"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Partnerid: Mansikka LAG (Soome) ja Aisapari LAG (Soome). 

Eesmärgid:  

 1. Koolilaste muusikalise hariduse edendamine ja populariseerimine koostöös välispartneritega.

Tegevused:

 1. Kohtumiste korraldamine ja kohtumistel osalemine riigiülese koostööprojekti ettevalmistamiseks;
 2. Ekspertide kaasamine, sh projekti tegevuste ja vajalike vahendite soetamiseks kasutatav ekspertabi, konsulteerimine spetsialistidega jms.

Projekti tegevused:

30. septembril 2017 toimus riigiülese koostööprojekti ettevalmistamiseks Tornimäe rahvamajas BÄNDIKOOLI SÜGISJÄMM 2017. Sügisjämmi kuulutus.

Sügisjämmi eesmärgiks oli tuua kokku erinevate potentsiaalsete partnerite tegevuste elluviijad, kaasata õpilased, kes kavandatava projekti raames hakkavad edaspidi regulaarselt pilliõpet saama ja Bändikoolides osalema ning tutvustada planeeritavat riigiülest koostööprojekti ning selle tegevusi, samuti sellist ühislaagri formaati noortele ning ka projektipartneritele. Ühisseminaril partneritega lepiti kokku täpsemad tegevused, arutleti eelarve üle, sõlmiti eelkokkulepped ning vaadati üle planeeritav koostööprojekti leping.Laagris osales 27 õpilast koos oma juhendajatega ning partnerid Soome kahe Leader tegevusgrupi tegevuspiirkonnast. Toimunud üritusest leiate video ja pildid siit!

Ettevalmistav koosööprojekt " Bändi teha on tore" lõppes piiriülese koostööprojektiga "The FINEST Band Camp", mis alustas jaanuarist 2018.