Meetmete hindamiskomisjon perioodiks 2021-2024

Taotlejate poolt meetmetesse esitatud projekte menetleb SKK tegevmeeskond ning hindab selleks spetsiaalselt moodustatud hindamiskomisjon.

Vastavalt meie strateegiale koosneb hindamiskomisjon avaliku konkursi korras leitud valdkonna ekspertidest.  Nõuded valdkonna ekspertidele kinnitab SKK juhatus. Hindamiskomisjoni koosseisu igaks vooruks (3-7 eksperti) nimetab SKK juhatus hinnatava vooru ja meetme vajadustest lähtuvalt.

Laekunud avalduste ja motivatsioonikirjade alusel kinnitas juhatus 12.10.2022 hindamiskomisjoni koosseisu meetmele 1:

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT – Mikk Rand

ELUKESKKONNA ARENGU EKSPERT – Krista Lember

LEADER arengu ekspert – Triin Kallas

12.10.2022 kinnitas SKK juhatus meetme 2 ekspertkomisjoni järgmises koosseisus:

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT – Mikk Rand

ELUKESKKONNA ARENGU EKSPERT – Kadi Hiie

LEADER arengu ekspert – Triin Kallas

Hindamiskomisjoni koosseis 2021-2024

Hindamiskomisjoni koosseis perioodiks 2021-2024 on kinnitatud SKK juhatuse 27.10.2021 otsusega.