Meetmete hindamiskomisjon perioodiks 2021-2024

Taotlejate poolt meetmetesse esitatud projekte menetleb SKK tegevmeeskond ning hindab selleks spetsiaalselt moodustatud hindamiskomisjon.

Vastavalt meie strateegiale koosneb hindamiskomisjon avaliku konkursi korras leitud valdkonna ekspertidest. Nõuded valdkonna ekspertidele kinnitab SKK juhatus.

Laekunud avalduste ja motivatsioonikirjade alusel kinnitas juhatus 27.10.2021 hindamiskomisjoni koosseisu järgnevalt:

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT – Mikk Rand

ELUKESKKONNA ARENGU EKSPERT – Kadi Hiie. Asenduseksperdid Krista Lember ja Rain Jano

LEADER arengu ekspert – Triin Kallas

Hindamiskomisjoni koosseisu igaks vooruks (3-7 eksperti) nimetab SKK juhatus hinnatava vooru ja meetme vajadustest lähtuvalt.

Covid meetme (voorud erinevatel kuupäevadel) hindamiskomisjoni eksperdid nimetas juhatus 04.03.22

Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert

Kadi Hiie - ettevõtluse arengu ekspert

Rainer Paenurk - IT ekspert

15.06.22 juhatuse otsusega on Covid meetme vooru 01.06-07.06.22 hindamiskomisjoni koosseis:

Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert

Triin Kallas - elukeskkonna arengu ekspert

Indrek Teppan - IT ekspert

 

 

 

Hindamiskomisjoni koosseis 2018-2021

Hindamiskomisjoni koosseis perioodiks 2018-2021 on kinnitatud SKK juhatuse 16.02.2018 otsusega.

Protokoll on siin