Saarte Koostöökogu

Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna märksõnaks on meri ja saared ehk saarelisus!

SKK on ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Saare maakonnas elavate inimeste huvides.

Meie tegevuspiirkonna moodustavad kõik Saare maakonna vallad ehk meie maa-ala pindala on 2907 km2 ja elanikke ca 20 000 inimest.

Meie tegevusgrupi peamiseks eesmärgiks on edendada arengualgatusi, toetada kultuuri ja keskkonda, mis toetab ning aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule ja suurendab teadmisi ning toimetulekuvõimet piirkonnas.