Aasta Taotleja Projekti nimi Eesmärk Partnerid Tegevussuunad
2020 Sume Green OÜ Sume Smuutisegude ja Rautsi talu ühisprojekt      
2018 OÜ Saaregurmee Beebitoidu tootmine Eesmärk on suurendada ettevõtte tootlikkust ja müüki OÜ Saaregurmee, Johannes Usin 1. Suuremate ja automaatsemate seadmete seotamine ja toodete turundamine; 2. Kohalike talunikega koostöö suurendamine.
2018 SA Saaremaa Turism Saaremaa Toidufestivali korraldus, erinevate trükiste tootmine ja ürituste korraldus: seminarid, konverentsid, ümarlaud Saaremaa Toidufestivalile visuaalse identiteedi ja ühtse sõnumi loomine, rakendades ja kaasates valdkonna spetsialiste ning koostööpartnereid. Saaremaa Toidufestivali laiem ja professionaalsem kommunikeerimine läbi turundustegevuste suurema publiku kaasamise eesmärgil nii sise- kui välisturgudelt SA Saaremaa Turism, SA Saaremaa Arenduskeskus 1. visuaalse identiteedi loomine (planeerimine, töörühmad, arutelud); 2. ühtse sõnumi kuvamine (arutelud, töörühmad, loomine, valmistamine); 3. planeeritud ja ajakohastatud turundustegevused (ajakava koostamine, planeerimine, turundustegevuste ja eesmärkide koostamine).
2017 MTÜ Visit Saaremaa Pulmasaar Saaremaa turundusprojekt Eesmärgiks on vähendada Saare maakonna turismi hooajalisust motiveerides noorpaare oma pulmapidu pidama ajal, mil Saare maakonna turismiettevõtete kõrghooaeg on lõppemas. Lisaks hooaja pikendamisele on projekti laiem eesmärk tõmmata Saare maakonnale tähelepanu kui suurepärasele pulmapidude pidamise paigale. Arensburg OÜ, Saare Hotell OÜ 1. Sotsiaalmeedia kajastused ja reklaamid; 2. veebiturundus; 3. pulmamessid; 4. osalemine ühekordsetel pulmateemalistel üritustel; 5. trükimaterjalid.
2016 MTÜ Visit Saaremaa Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode ühisturundus Piirkonna tootemärgise Saaremaa Ehtne toode ühisturunduslik tegevus eesmärgiga tõsta märki kandvate Saaremaa toodete ja teenuste tuntust ja läbimüüki ning suurendada piirkonna atraktiivsust turismipiirkonnana. MTÜ Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ, MTÜ Saaremaa Turundusühing 1. Reklaamikampaania läbiviimine televisioonis; 2. Reklaamikampaania läbiviimine poekettides; 3. Märgikandjate tutvustamine ja toodete müük toidulaatadel ja messidel; 4. Brändi piirkonda ja märgikasutajate tooteid tutvustavate trükiste koostamine ja levitamine Eestis ja lähiriikides, sh märgikandjate kupongiraamat (loovtöö, kujundus, trükk); 5. Nutilahenduste väljatöötamine ja arendamine tutvustamaks märgikandjaid.
2016 SA Saaremaa Turism „Rändaja teekonnad“ trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena Eesmärgiks on Saare maaakonna külastajate soovide ja vajaduste lahendamine „Saaremaa rändaja teekondade“ koostamise ja trükiste väljaandmise, internetis avaldatava info ning nutirakenduste kaudu. MTÜ Vaba 1. Saaremaa rändaja teekondade koostamine; 2. NaviCup mobiilrakendus; 3. Teekondade trükikaardid; 4. Teekondade trükised; 5. Teekonnad internetis.