Uudised

12.05.2015 üldkoosolekul võeti vastu uus MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) juhatuse valimise kord, mille leiab aadressilt:…

Päeva eesmärk oli viia kokku maakonna toiduainetootjad ja potentsiaalsed tarbijad (majutuskohad, kohvikud, restoranid jms). Ühelt poolt osalesid…

Jahitrofeede näitus on avatud neljapäevast pühapäevani kell 11.00 - 18.00. Pilet 1 euro.

Lisainfo Andrus Sepp +3725136956, metsajohani@gmail.com .

Märtsikuu viimastel päevadel külastas Salme ja Lümanda Põhikooli Laulasmaa SPA peakokk Angelica Udeküll. Kokapäevade eesmärgiks oli koolitoidu…

MTÜ Saarte Koostöökogu koostöös Saare Maavalitsusega viis läbi „Säästva energia koolitusprogrammi“, mis koosnes neljast 2-päevasest tsüklist.

MTÜ Saarte Koostöökogu tellis uue perioodi 2014-2020 LEADER strateegia koostamise raames kaks uuringut, et saada ülevaade Saare maakonnas…

III koolitustsükkel 11.-12.märts 2015:

Päikeseenergeetika ettekanne1 , ettekanne2

Tuuleenergeetika ettekanne1 , ettekanne2

Lektorid: Priit Pikk,…

 

II koolitustsükkel 18.-19.veebruar 2015:

Lokaal- ja kohtküttekahendused ja soojussalvestid, ettekanne1

Keskkonnasoojuse rakendamise hoonetes, ette…

 

Saaremaa tegusad ja toimekad käsitöölised käisid kogemusi ja ideid hankimas Lõuna- Eestis. Kohtuti erinevate loomeettevõtjatega ja käsitöölistega.…

Internet on muutunud iseenesest mõistetavaks taristu osaks. Suurem osa elanikkonnast juba kasutab internetti töö-, hobi- või hariduslikul otstarbel.…

Koolituses osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilise väljundi, mis võimaldavad teha kaalutletud otsuseid säästvate energialahenduste…

Kuna kõik meie maakonnas ellu viidud Leader projektid on aidanud ühel või teisel moel arendada meie maaelu, siis oleme tänulikud kõikidele…

Aastatel 2008-2013 toetust saanud parimad projektinäited koondatud.

Kohalik ajaleht Saarte Hääl kajastas kolmapäeva, 26. novembri väljaandes kuidas MTÜ Saarte Koostöökogu ja Saaremaa Arenduskeskuse korraldasid 13.…

Esmaspäeval, 23.11 oli meie Sirguvatel Söögisellidel võimalus valmistada restoranitoite Belgiast pärit Emmanuel Wille juhendamisel, õppida lauakatmist…

Söögisellide ja Saaremaa Talupidajate Liidu koostöös valmis neli kohalikul toorainel põhinevat toiduvalmistamise klippi.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjad käisid meil uurimas, milles peitub meie väikeettevõtjate edu võti. Vanasõnagi ju ütleb, et parem…

Korraldasime oma liikmetele õppereisi eesmärgiga saada ideid ja mõtteid väikeettevõtluse toetamiseks uues koostatavas strateegias.

Saarte Koostöökogu üldkoosolek oli seekord rohkearvuline - 90 liikmest oli koosolekul esindatud 64.