Uudised

Oleme taas valmis toetama tegevusi, mis annavad hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele või toetavad uute võrgustike teket!

30. märtsil 2006. aastal toimus Kuressaare Ametikoolis Saarte Koostöökogu asutamiskoosolek. Sellega algas LEADER tegevus meie maakonnas!

Tänud kõikidele tublidele ettevõtjatele, kes on avaldanud soovi EES projektiga liitumiseks.

Head saarlased, kui teil on võimalik aidata ja seeläbi tunnustada haiglate tööd, siis palun tooge oma varasalvest mõni purgike või kotike taimeteesid.…

25. märtsil 2021 kell 10.00-15.15 veebikeskkonnas.

EES projekti  näol on tegemist Saaremaa ettevõtete ärikasvu kiirendava programmiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi just neile…

Saaremaa kogukondade hulgas läbiviidud küsitlusest tegi 8. veebruaril toimunud koostööseminaril kokkuvõtte Ivika Nõgel.

Eile õhtul kuulutati Nasval välja Saare maakonna Aasta Küla 2021!

 

PRIA võtab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid vastu 17.-31.03.2021

Koostööseminar, mille käigus tutvustatakse lähemalt läbiviidud kogukondade küsimustiku tulemusi ja mõeldakse koos, milline võiks Saaremaa kogukondlik…

Saarte Koostöökogu ja Saaremaa vallavalitsus paluvad kaasa mõtlema Saaremaa valla territooriumil, nii maal kui linnas tegutsevaid kogukondi.

Saaremaa Kodukandi teatel võtavad seekord mõõtu nii suure kui väikse elanike arvuga külad ja piirkonnad -

Muhust Nõmmküla, Saaremaalt Kaunispe,…

Eelarve täitumisest tulenevalt otsustas juhatus, et peatab mõneks ajaks taotluste vastuvõtmise vihmavarjuprojektide taotlusvooru raames.

Saaremaa Kodukant koostöös Saaremaa vallaga kuulutab välja Saare maakonna Aasta Küla 2021 konkursi, teadvusustamaks maa- ja külaelu olulisust. Saare…

Saarte Koostöökogu ja Saaremaa valla koostöös toimub laupäeval, 19. detsembril ja pühapäeval, 20. detsembril Kuressaare kesklinnas jõuluturg!

Terminit «kogukond» kasutatakse sageli, kuid selle tähendust mõtestatakse harva.

Tänases Postimehes selgitab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste…

Saarte Koostöökogu ja Saare Arenduskeskus kutsuvad ettevõtjaid infopäevale, mis tutvustab 2021. aasta märtsis avanevat PRIA toetusmeedet…

1. novembrist kuni 31. detsembrini toimub Saarte Koostöökogu poolt Leader meetme toel korraldatud Ehtne kingilaat ja saaremaiste toodete esitlus…

Projekti elluviimisega soovitakse lastele ja noortele näidata, et aktiivsus on midagi väga loomulikku, mis kaasneb iseenesest, kui sul on käsil mõni…

Maakondlikud arenduskeskused tunnustavad traditsiooniliselt kodanikunädala raames parimaid kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid projekte…