Avame projektitaotluste vastuvõtu investeeringuteks immateriaalsesse põhivarasse, sealhulgas digilahenduste soetamiseks ja arendamiseks

Meetme eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõju leevendamine piirkonna majanduses.

Meede on suunatud tegevuspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning toetab majanduse vastupanuvõimelist, kestlikku ja digitaalset taastumist. Meetme rakendamisel luuakse paremad eeldused ettevõtete toodete ja teenuste tulemuslikumaks pakkumiseks klientidele, sh COVID-19 või muude piirangute tingimustes tulevikus ehk tõuseb ettevõtete kriisideks valmisoleku tase.

Meedet rakendatakse vaid 2022. aastal ning meetme eelarve kokku on 295 585,82 €

Toetust saab taotleda 2000-8000 eurot ning maksimaalselt 60% tegevuste maksumusest.

Iga taotleja saab antud meetme raames ühes voorus toetust küsida ühel korral.

Meetmeleht - nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud, toetussummad, vajalikud dokumendid jms

Taotluseid meetmesse 4 saab e-pria portaali kaudu esitada:

01.03-07.03.2022 (I voor, hindamise tähtaeg 31.03.2022)

01.04-07.04.2022 (II voor, hindamise tähtaeg 30.04.2022)

01.05-07.05.2022 (III voor, hindamise tähtaeg 31.05.2022), eelarve 100 000.-

01.06-07.06.2022 (IV voor, hindamise tähtaeg 30.06.2022), eelarve 100 000.-

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 513 8767 (Terje); 5621 0102 (Sulvi). Eelkonsultatsiooni käigus vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

NB! Digilahenduste toetust käsitatakse ettevõtjale vähese tähtsusega abina (VTA). Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi. Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Järgmised taotlusvoorud meetmetesse 1 ja 2 on planeeritud septembris 2022!

MEEDE - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE