Meie üldkoosolek tegi 19.11.2021 ettepaneku PRIA-le meetme 1 ja meetme 2 taotluste paremusjärjestuse alusel taotluste rahuldamiseks!