Novembris on taas võimalik taotleda toetust Covid-19 mõjude leevendamiseks ja kriisidega toimetulekuks

1.-7. novembrini 2022 võtsime taas vastu toetuse taotluseid

MEETMEsse 4 - COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas

Meetme eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõju leevendamine piirkonna majanduses.

Meede on suunatud tegevuspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning toetab majanduse vastupanuvõimelist, kestlikku ja digitaalset taastumist. Meetme rakendamisel luuakse paremad eeldused ettevõtete toodete ja teenuste tulemuslikumaks pakkumiseks klientidele, sh COVID-19 või muude piirangute tingimustes tulevikus ehk tõuseb ettevõtete kriisideks valmisoleku tase.

Meetme eealarve kokku on 295 585,82 € ning eelnevalt on toimunud 4 taotlusvooru.

Toetust saab taotleda 2000-8000 eurot ning maksimaalselt 60% tegevuste maksumusest.

Iga taotleja saab antud meetme raames ühes voorus toetust küsida ühel korral.

Meetmeleht - nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud, toetussummad, vajalikud dokumendid jms

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 513 8767 (Terje); 5621 0102 (Sulvi). Eelkonsultatsiooni käigus vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

Meetmete 1 ja 2 vastuvõtmine selleks aastaks on lõppenud! Parmusjärjestused kinnitatakse 21. novembri üldkoosolekul!