UUS INFO! Taotlusvoorud meetmetesse 1 ja 2 avanevad 6. oktoobril 2021. Taotlusi võetakse läbi e-pria portaali vastu kuni 13. oktoobri kl 16-ni!

Korraga on avatud taotluste vastuvõtmine meetmetesse 1 ja 2. Tulenevalt piiratud eelarvest on meetmete tingimustes muudatused ning eelkõige on taotlusvoor suunatud nii ettevõtluse- kui elukeskkonna kitsaskohtade lahendamiseks ning arenguvajadusest tingitud invetseeringute ja tegevuste elluviimiseks.

MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE

Abikõlblikud investeeringud ja tegevused peavad vastama meie strateegia eesmärkideleLeader määrusele ning meie meetmelehes toodud tingimustele.

 

Meede 1

Meede 2

Vooru eelarve

150000 eurot

150000 eurot

Toetuse maksimaalne suurus

15000 eurot

7500 eurot

Toetuse minimaalne suurus

2000 eurot

1200 eurot

Minimaalne omaosalus

2000 eurot

1200 eurot

Toetuse määr

Maksimaalselt 40%

Maksimaalselt 75%

Toetuse minimaalne määr

15%

15%

Asjad, mida tasub teada:

  1. Projektitoetuse taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt läbi PRIA e-keskkonna (e-PRIA), sh ka Saarte Koostöökogule (SKK) saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA.
  2. Projektitoetust võib taotleda ainult Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2024 meetmetes toodud tegevustele.
  3. Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA hindab SKK hindamiskomisjon projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. SKK võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. SKK edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab SKK PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.
  4. Projekti elluviimisega tohib alustada projektitaotluse  PRIAle edastamisele järgnevast päevast. Kui SKK edastab taotluse PRIAsse, siis saab taotleja vastavasisulise teate, mida näeb e-PRIA teadete alt.  Projektitaotlusega seotud kõiki teavitusi ja otsuseid saab taotleja vaadata e-PRIAst.