Septembris avanevad taotlusvoorud nii ettevõtluse arendamiseks (meede 1) kui elukeskkonna parendamiseks (meede 2)

Taotluste vastuvõtt e-prias toimub 12.september - 20. september kl 16.00

MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE

Voorude eelarved on kummaski meetmes on ligikaudu 350000 eurot.

Oktoobris avaneb taotlusvoor

MEEDE 4 - COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas

Meetme eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõju leevendamine piirkonna majanduses.

Meede on suunatud tegevuspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning toetab majanduse vastupanuvõimelist, kestlikku ja digitaalset taastumist. Meetme rakendamisel luuakse paremad eeldused ettevõtete toodete ja teenuste tulemuslikumaks pakkumiseks klientidele, sh COVID-19 või muude piirangute tingimustes tulevikus ehk tõuseb ettevõtete kriisideks valmisoleku tase.

Meedet rakendatakse vaid 2022. aastal ning meetme eelarve kokku on 295 585,82 €

Toetust saab taotleda 2000-8000 eurot ning maksimaalselt 60% tegevuste maksumusest.

Iga taotleja saab antud meetme raames ühes voorus toetust küsida ühel korral.

Meetmeleht - nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud, toetussummad, vajalikud dokumendid jms

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 513 8767 (Terje); 5621 0102 (Sulvi). Eelkonsultatsiooni käigus vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.