Saarlased osalesid kohaliku toidu õppereisil Gotlandil

12. mai 2017

Aprilli lõpus osalesid saarlased hiidlaste eestvedamisel korraldatud kohaliku toidu õppereisil Rootsis, kus käidi kokku kolmel saarel: Landsort, Gotland ja Farö. Põhjuseks soov näha, kuidas Gotland oma tugeva brändiga paistab kohaliku toidu edendamisel silma teiste saarte seas. Hiidlaste ja saarlaste õppereisi toetasid LEADER kohaliku toidu projekt, PRIA teadmussiirde projekt ja mõlema saare koostöökogud.

 Esmaspäev, 24.04.2017

Landsort väikesaare külastus. Kohtusime piirkonna arendusseltsi liikmetega ja Stockholmi piirkonna Leader tegevusgrupi esindajaga. Väikesaartele omaselt tegeleti infrastruktuuri, turismiarenduse, keskkonnasäästlikkuse, maa erastamise teemadega (et elanikel oleks võimalus elupinna erastamiseks, mitte ei eelistataks ajutisi elanikke). Vee kättesaadavus vajab reguleerimist. Kõige suurem arendusprojekt sadama laiendus. Tugev kogukond – 25 püsielanikku, kes on moodustanud ühise MTÜ, mille egiidi all tegutsetakse.

Landsorti saarel elab ainult 25 püsielanikku ja tegutseb 9 kuud aastas toitlustusasutus, lisaks on suvel avatud ka mõned kohvikud. Suveelanikke 250 + külastajad.

Teisipäev, 25.04.2017

Kohtumine Visby omavalitsuse ja maavalitsusega. Räägiti Gotlandi saare turundamisest ja arendusteemadest. Suurim projekt on Visby kruiisisadama ehitus, millega loodetakse saavutada märkimisväärne kruiisituristide arvu kasv.

Üllatav oli asjaolu, et siseturistide osakaal moodustab 90%, mis näitab, et rahvusvahelisele turismile väga palju ei panustata. Alles sel aastal on jõutud nõudeni, et LEADER projektide infomaterjalid peavad olema lisaks rootsi keelele ka inglise keelsed. Tänu valmivale kruiisisadamale loodetakse rahvusvaheliste turistide osakaalu kasvule.

Vee kokkuhoiuks on algatatud ulatuslik reklaamikampaania, et teadvustada nii kohalikele elanikele kui ja külastajatele vee säästmise vajalikkust.

Omavalitsus tegeleb väga mikrotasandil elanike probleemide ja vajadustega, keskendudes kohaliku elaniku heaolule ning saare hoidmisele. Liigutakse selles suunas, et saare elanike töö ei pea tingimata olema seotud saarega, vaid panustatakse ka kaugtöö tegemise võimalustele luues selleks vajalik kiire andmesideühendus. Ka Gotlandi saare elanike arv on aastast aastasse kasvanud.

Piirkonna jaoks on väga olulised taastuvenergia teemad, ligi 40% saare vajadustest kaetakse taastuvenergiaga. Aastaks 2020 soovitakse jõuda 100% lähedale. Kohalikel elanikel on võimalus osaleda aktsionäridena taastuvenergia projektides, mis motiveerib neid sellesse valdkonda panustama. Väiksed kogukonnad on algatanud ja osalevad edukalt vee ja reovee projektides.

Farö saare külastus. Elanike arv ca 250. Suvel väga suur külastajate arv (kolmetunnised praamijärjekorrad saarele pääsemiseks). Külastajad on valdavalt jõukad siseturistid.

Silvi Stötter pagarikoja külastus. Üllatas oma väga suure käibega – 580 000 SEK hooaja kohta. Hooaja kõrghooajal töötab seal ligi 30 töötajat. Alustavad väiksemas koosseisus hooajaga juba aprillis ja lõpetavad augustis.

Farölamm külastus. Pereettevõte, kus perepoeg tegeleb lambakasvatusega, pereisa tapamajaga ja lisaks valmistab lambalihatooteid (vorstid, vinnutatud liha) ning peretütar restoraniga (ruume renditakse) Restoran on avatud aastaringselt – kõrghooajal igapäevaselt, muul ajal vastavalt tellimustele. Peresiseselt on kõik tegevused omavahel hästi integreeritud.

Õhtusöök Gasemora gard. Farölamm lammastest valminud lambaroad ning kohalik spargel. Tegemist oli eelnevalt mainitud peretütre restoraniga, mille tooted pärinevad perepoja poolt kasvatatud lammastest ning pereisa poolt toodetud toodangust.

Kolmapäev, 26.04.2017

Romas kohtumine Leader kontori ja maaelu kontoriga. Räägiti 2014-2020 Leader programmi arengutest. Suuremat rõhku pannakse uuringutele, turundusprojektidele ja infomaterjalide koostamisele, nn käegakatsutavaid projekte kavatsetakse toetada vähem. Samuti tähtsustada enam geograafilist tähist, mille eesmärgiks luua ja taastada ehedaid, piirkonnale omasel meetodil valmistatud ning piirkonda iseloomustavaid tooteid ning läbi nende turundada ja tutvustada piirkonda.

Stafva külastus. Väiketootmine on erinevate tootjate poolt koondatud ühe katuse alla. Majaomanik on ise keskendunud juustutootmisele, lisaks on majas veel rendipindadel jäätise-, õlle-, õunaäädikatootmine, safranikasvatus, kelle jaoks on loodud kõik eeldused tootmise alustamiseks.

Rommunds lambatalu külastus. Lambanahkade töötlemine, rõhk kvaliteedil.

Harrviki kalatööstuse külastus. Toimus aktiivne kogemuste vahetamine kalandusspetsialistide vahel.

Harrviks Hamnkrog õhtusöök. Kalatoidud e. suitsukala kohalikust toorainest ja kohalik spargel. Suurepärane näide sellest, kuidas üksainus inimene suudab ära toitlustada suure grupi, pakkudes seejuures tõelist maitseelamust. Kõrghooajal pakub tööd 17-le inimesele.

Neljapäev, 27.04.2017

Östergarn Tryffel külastus. Muljetavaldav pikaajaline investeering – istutatud trühvlikasvatuseks sobilik tamme- ja sarapuumets, mille puhul lootus saagile tekkis alles 14. aastal. Trühvli väärindamine tootes erinevaid trühvlitooteid.

Margus Hantverk, talupood. Väga laia valikuga talupood koondades kokku terve piirkonna tooted.

Stenhuse gard Sanda. 11 ha sparglit, 10 ha maasikaid, 3 ha vaarikaid. Kasvatab spargilt nii tunnelis, kui avamaal, kui ka valget sparglit. 10 % toodangust jääb Gotlandile, ülejäänud põhiliselt Stockholmi. Toote väärindamisega hetkel ise ei tegele, aga on plaanis selles suunas liikuda. Taustal pikaajaline peretraditsioon, aga tema valis siiski oma suuna, millele keskenduda.

Gotlands Bryggeri külastus soovijatele. Laia tootevalikuga kohalik õlletootja. Toodab ca 450 000 liitrit aastas. Plaan laieneda, tootmismahtu kasvatada ning vanalinnast välja kolida. Õllevalikusse kuulub ca 20 erinevat õllet, millest kohapeal sai mekkida 6 õllet. Korraldavad ettetellimisel pruulikoja tuure, kus lisaks õlle mekkimisele räägitakse õlledest, toorainest ja õlleteost lähemalt. Suureks miinuseks asjaolu, et pole võimalik kohapeal õllesid kaasa osta.  

Täiendavalt saab reisi kohta lugeda MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehelt: http://www.kogu.hiiumaa.ee/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=944&cntnt01returnid=56