Leader-tegevusgruppidel ja kohalikul kogukonnal on valdade liitumise järgselt oluline roll ergutada kohalikku ettevõtlikkust

20. veebruar 2017

Leader-tegevusgruppidel ja kohalikul kogukonnal on valdade liitumise järgselt oluline roll ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda kui tervikut kõige paremini teenivatesse projektidesse.

Maaeluminister oli reedel visiidil Võrumaal kohtudes Talupidajate liidu ja Leader liidu esindajatega ning külastades Võru Instituuti ning Tuuma mahetalu.

„Valdade liitumisega kaasneb kohalikele kogukondadele mitmeid väljakutseid – vältida tuleb suurvaldade tekkimisega kaasnevat ääremaastumist,” sõnas Tamm. „Siin on oluline roll kohalikul kogukonnal ja Leader-tegevusgruppidel, kes saavad Leader-meetme abil ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda kui tervikut kõige paremini teenivatesse projektidesse.”

Leader-meetme raames suunatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 eelarveperioodil maapiirkondade arengusse 90 miljonit eurot.