LEADER arengustrateegia 2023-2027 

Saarte Koostöökogu arengustrateegia 2023-2027

Üldkoosoleku otsusega kinnitatud strateegia lõplik versioon esitati heakskiitmiseks Maaeluministeeriumile ning tegevusrühma toetuse taotlus PRIAle 19. juunil 2023.

Strateegia koostamise protsessi käigus toimus 9 piirkondlikku arutelu ning arvukalt arutelusid strateegia juhtrühma (juhatus) tasandil.

25. mail 2023.a kinnitas SKK üldkoosolek selle määruse alusel koostatud LEADER arengustrateegia 2023-2027, mida täpustati veel 31.10.2023 üldkoosoleku otsusega.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium kiitis LEADER kohaliku arengu strateegia heaks ning kehtestas selle rakendamiseks eelarve 7. novembril 2023. aastal.