Uudised

Veebikoosolekul tutvustab tegevjuht SKK strateegia muudatusi, mille üldkoosolek peab kinnitama oma 21. juuni koosolekul.

Lisaks on teemaks juhatuse…

Sellel kevadel on õunapuude õitsemise ajal MTÜ Cuculus eestvedamisel toimunud mitmeid vahvaid ettevõtmisi, mille fookuses on just see õite ilu…

Tulenevalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusest algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on…

SKK juhatus kinnitas 12. mai  koosolekul järgmised ettevõtted, kelle ärikasvu saab kiirendada EES programmi toel.

Programmi  kaasatakse konsulendid,…

Vabariigi Valitsus kinnitas Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030) 15.04.2021 ja sellega on jõudnud lõpule üle…

Ettevõtlike saare naiste klubi koostöös Saarte Koostöökoguga korraldavad 4. juunil 2021 kell 15:00-19:00 Nasva Klubis inspiratsiooniseminari ”Teekond…

Tuntud Saaremaa käsitöömeistri juhendamisel valmistati üheskoos puidust ja lambanahast lambaid ning muinasjutu „Hunt ja seitse kitsetalle“ tegelased.

Maaeluministeerium

PRESSITEADE

28.04.2021

Oleme taas valmis toetama tegevusi, mis annavad hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele või toetavad uute võrgustike teket!

30. märtsil 2006. aastal toimus Kuressaare Ametikoolis Saarte Koostöökogu asutamiskoosolek. Sellega algas LEADER tegevus meie maakonnas!

Tänud kõikidele tublidele ettevõtjatele, kes on avaldanud soovi EES projektiga liitumiseks.

Head saarlased, kui teil on võimalik aidata ja seeläbi tunnustada haiglate tööd, siis palun tooge oma varasalvest mõni purgike või kotike taimeteesid.…

25. märtsil 2021 kell 10.00-15.15 veebikeskkonnas.

EES projekti  näol on tegemist Saaremaa ettevõtete ärikasvu kiirendava programmiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi just neile…

Saaremaa kogukondade hulgas läbiviidud küsitlusest tegi 8. veebruaril toimunud koostööseminaril kokkuvõtte Ivika Nõgel.

Eile õhtul kuulutati Nasval välja Saare maakonna Aasta Küla 2021!

 

PRIA võtab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid vastu 17.-31.03.2021

Koostööseminar, mille käigus tutvustatakse lähemalt läbiviidud kogukondade küsimustiku tulemusi ja mõeldakse koos, milline võiks Saaremaa kogukondlik…

Saarte Koostöökogu ja Saaremaa vallavalitsus paluvad kaasa mõtlema Saaremaa valla territooriumil, nii maal kui linnas tegutsevaid kogukondi.

Saaremaa Kodukandi teatel võtavad seekord mõõtu nii suure kui väikse elanike arvuga külad ja piirkonnad -

Muhust Nõmmküla, Saaremaalt Kaunispe,…