LEADER meetmest ja meetodist lähemalt

LEADER-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi aastast 1991.

LEADER-lähenemist saab lühidalt iseloomustada 7 põhielemendi kaudu:

7 põhielementi selgitavad, mida LEADER-lähenemine endast kujutab. Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab kohalike inimeste kaasatust, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevustes.

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi (KTG). Tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast. Eestis tegutsevate kohalike tegevusgruppide kohta leiad täiendavat infot siit.

Eesti Leader tegevusgruppe ühendab Eesti Leader Liit.

LEADER-i kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem. 

Ühiste kavatsuste kokkulepe

CLLD ehk kogukonna juhitud kohalik areng

Lühike info CLLD multifondide lähenemise kohta

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus

LEADER-i uuendamine perioodil 2021-2027

Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon (aastani 2040)

 

 

  

NÕUSTAMISEKS REGISTREERU: info@skk.ee või telefonil: 51 38 767 (Terje), 56 210102 (Sulvi)

RIIGIHANKE NÕUSTAMISTELEFON Rahandusministeeriumis: 6 113 701 (telefon vastab kell 9.00 - 11.30)

Taotlused ja lisadokumendid esitatakse e-pria keskkonnas. Seal tuleb end kliendiks registreerida kui ei ole seda veel teinud. Abi vajamisel pöördu PRIA kohalikku kontorisse broneerides eelnevalt aja www.pria.ee/broneering