Säästva energia koolitusprogrammi I tsükli (21-22.01.2015) ettekanded

8. jaanuar 2015

Koolituses osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilise väljundi, mis võimaldavad teha kaalutletud otsuseid säästvate energialahenduste kasutamiseks. Samuti peaks koolitusest saama ideid, kas üldse ja kui siis milliseid taastuvenergeetikaga seotud tegevusi võiks toetada Saare maakonnas läbi LEADER programmi. Koolitusprogrammi kava, teemad ja lektorid on järgmised:

I koolitustsükkel 21.-22. jaanuar 2015 (toimunud!):

Ülevaade energiasäästlikest ja taastuvenergia lahendustest - ettekanne1 , ettekanne2

Säästvate energialahenduste tasuvus - ettekanne4, ettekanne5

Energiasäästumeetmed hoonetes ja nende tasuvus - ettekanne3 

Läbiviijad: Argo Rosin, Rein Pinn, Aivar Paabo, Andres Meesak