UUENDATUD! Vahekokkuvõte vihmavarjuprojektidest

30. juuni 2020

Vihamavarjuprojektide eelarvest on toetusteks määratud 72% eelarve ulatuses.

Vihmavarjuprojektide voorus hakkasime taotluseid koostöövõrgustike tegevuse ja tekke hoogustamiseks, uute algatuste ja ideede ellukutsumiseks vastu võtma 10. veebruarist.

SKK juhatus on projektide sisu ja eelarveid arutanud seitsmel korral.

30. juuni 2020 seisuga on lubatud toetada tegevusi nii Saaremaal, Muhumaal kui ka Ruhnu saarel 30532,80 euroga. Meetme eelarve oli 42000 eurot - seega on pisut enam kui 72% eelarvest tegevustega kaetud.

Iseenesest mõistetavalt oli tegevuste elluviimine vahepeal peatunud, kuid kuna meede on paindlik, siis saab ka planeeritud tegevused ellu viia siis, kui see võimalikuks osutub ja kõige sobivam on.

Meeldetuletuseks veel, et meetme eesmärgid on:

  • võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele.

Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevuse uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.

  • ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad Saare maakonna kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega.
  • anda hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele ja uute tekkele.

Juhatuse aruteludega ning tegevustele määratud toetustega saab tutvuda siin:

18.02.2020 arutelu

03.03.2020 arutelu

20.03.2020 arutelu

14.04.2020 arutelu

28.04.2020 arutelu

20.05.2020 arutelu

30.06.2020 arutalu