Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Abiks LEADER programmi toetuse taotlejale

LEADER-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi aastast 1991.

LEADER-lähenemist saab lühidalt iseloomustada 7 põhielemendi kaudu:

7 põhielementi selgitavad, mida LEADER-lähenemine endast kujutab. Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimese olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.

  

NÕUSTAMISEKS REGISTREERU: info@skk.ee või telefonidel: 51 38 767 (Terje), 56 210 102 (Sulvi), 50 46 557 (Ivar)

RIIGIHANKE NÕUSTAMISTELEFON Rahandusministeeriumis: 6 113 701 (telefon vastab kell 9.00 - 11.30)

Taotlused ja lisadokumendid esitatakse e-pria keskkonnas. Seal tuleb end kliendiks registreerida kui ei ole seda veel teinud. Abi vajamisel pöördu PRIA kohalikku kontorisse broneerides eelnevalt aja www.pria.ee/broneering

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri