Tähtis! Juba 30. jaanuaril 2017 avatakse meede 2 taotlusvoor!

1. detsember 2016

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 a vastu taotlusi meetmesse 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine. Meetme eesmärk on toetada piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ja arendamisele suunatud tegevusi, kogukondade ühistegevusi ning uuenduslikke lahendusi piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.

Taotlusvooru maht on 586 000 eurot. Taotleja võib olla Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, MTÜ, SA või kohalik omavalitsus. Toetuse piirmäär tegevustega seotud projektide puhul on 2000 kuni 10 000 eurot ja investeeringuprojektide puhul 2000 – 50 000 eurot.

Taotluste esitamine SKK-le toimub ainult läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIA-le toimub märtsikuus 2017.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 2), mis on kättesaadav aadressil: <link leader programm-ja-dokumendid>

skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/

 . Vajalikud taotlusdokumendid on leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/

Taotlemisel on soovitav lasta oma idee üle vaadata SKK nõustajatel või tulla SKK kontorisse (Elektrumi maja III korrus, Tallinna 58, Kuressaare) nõustamisele. Palume kindlasti eelnevalt nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja teel, saates e-kiri aadressile: info@skk.ee või telefonil: 56 210 102.