Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Taotluste esitamine

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) juhatus kinnitas 2019. aasta LEADER toetusmeetmete voorude tähtajad, mis on järgmised:

Meede 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine projektivoor toimub: 30.01.2019 kuni 07.02.2019 kell 16.00.

Meede 1. Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus projektivoor toimub: 18.09.2019 kuni 27.09.2019 kell 16.00.

Asjad, mida tasub teada:

  1. Projektitoetuse taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt läbi PRIA e-keskkonna (e-PRIA), sh ka Saarte Koostöökogule (SKK) saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA.
  2. Projektitoetust võib taotleda ainult MTÜ Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 meetmetes toodud tegevustele.
  3. Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA hindab SKK hindamiskomisjon projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. SKK võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. SKK edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab SKK PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.
  4. Projekti elluviimisega tohib alustada projektitaotluse  PRIAle edastamisele järgnevast päevast. Kui SKK edastab taotluse PRIAsse, siis saab taotleja vastavasisulise teate, mida näeb e-PRIA teadete alt.  Projektitaotlusega seotud kõiki teavitusi ja otsuseid saab taotleja vaadata e-PRIAst.

MTÜ Saarte Koostöökogu hindamiskomisjoni koosseis alates 16.02.2018

Kogukonna arengu ekspert: hindamiskomisjoni põhiliige Krista Lember, asenduliige Kaja Juulik või Hanna Saar.

Ettevõtluse arengu ekspert: hindamiskomisjoni põhiliige Ahti Kuris, asendusliige Marek Raud või Tarmo Vipre.

Maakonna arengu ekspert: põhiliige Aado Keskpaik, asendusliige Urmas Treiel või Marek Sepp.

Kohaliku omavalitsuse arengu ekspert: põhiliige Kaido Kaasik, asendusliige Aarne Põlluäär või Martin Käärid.

LEADER kohaliku arengu ekspert: põhiliige Reet Kokovkin, asendusliige Piret Leskova.

Ehitusvaldkonna ekspert: põhiliige Arli Toompuu, asendusliige Martin Käärid või Ilmari Kuusaru.