Leader taotlusvoorudest 2023. aastal

Sügisvooru projektitaotluste hindamine toimus 7. ja 8. novembril! Hindamiskomisjon.

Toetatud projektide nimekiri ja hindamiskoosolekute protokollid.

Viimased taotlusvoorud (jääkide voorud) hetkel kehtiva strateegia alusel:

Toetuse taotluseid meetmetesse 1 ja 2 võtsime vastu 11.-20. septembrini 2023.

Taotluste hindamine SKK kontori seminariruumis, Torni tn 1, Kuressaare:

Meede 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus": 7. november. Hindamiskomisjoni koosseis: Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert; Rain Jano - elukeskkonna arengu ekspert; Triin Kallas - Leader arengu ekspert

Meede 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine": 8. november. Hindamiskomisjoni koosseiss: Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert; Anni Roost - elukeskkonna arengu ekspert; Triin Kallas - Leader arengu ekspert

Eelarve taotluste rahastamiseks:

Meede 1: 325 000 eur

Meede 2: 225 000 eur

 

Sügisvooru tingimused:

Meetmes 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus"

  • minimaalne taotletav toetus 4000€,
  • maksimaalne taotletav toetus 60000€,
  • toetusmäär max 60% .

Tutvu tingimustega taotlejale ja tegevustele meetmelehes.

Kuna tegevuste elluviimise aeg on piiratud, siis lisaks varasema rakenduskavaga  kinnitatud mitteabikõlblikele tegevustele, ei toetata selles voorus:

  • Kavandatava ehitise projekteerimist (ehitusprojekti koostamist)

Kuna Covid-19 voorust on 2 aasta jooksul toetatud digitaalsete ökosüsteemide loomist, siis selles voorus ei toetata:

  • Digitaalsete ökosüsteemide (digilahendus) loomist ja arendamist (n: personalihaldus- ja turundustarkvara, laohaldussüsteem, e-poe lahendus, veebileht, broneerimissüsteem jms tootmis- või teenuse osutamise protsessis kasutatav tarkvara) ning nendega kaasnevate seadmete ostmist.

NB! SKK meede 1 on ettevõtluse toetamise meetmete suhtes täiendava iseloomuga toetades tegevusi, mis ei ole ühel või teisel põhjusel teistest Eestis rakendatavatest toetusmeetmetest abikõlblikud. See tähendab, et kui taotleja ja tegevus on abikõlblikud 09.08-06.09.2023 avatud PRIA meetmes "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus", siis täpselt samale tegevusele SKK meetmest 1 toetust küsida ei saa. Meile tuleb lisadokumendina esitada põhjendus taotleja või tegevuse mittesobivusest PRIA meetmesse.

Täpsem info PRIA meetmest"Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus".

Meie piirkonnas saab nõu ja abi PRIA meetme abikõlblikkuse hindamiseks ja toetustaotluse koostamiseks Lea Toompuult toompuulea@gmail.com , tel 53464675

Meetmes 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine"

  • minimaalne taotletav toetus 4000€,
  • maksimaalne taotletav toetus 30000€,
  • toetusmäär sõltub tegevuse iseloomust, aga max 90%.

Tutvu tingimustega taotlejale ja tegevustele meetmelehes.

Kuna tegevuste elluviimise aeg on piiratud, siis lisaks varasema rakenduskavaga  kinnitatud mitteabikõlblikele tegevustele, ei toetata selles voorus:

  • Kavandatava ehitise projekteerimist (ehitusprojekti koostamist).

Soovitame kindlasti enne taotluste esitamise perioodi algust võtta ühendust nõustamiseks! Tuleme hea meelega ka kohale Teie projektiidee üle nõu pidama.

Kirjutage oma nõustamise soovist info@skk.ee

2024. aastal korraldame taotlusvoorusid juba uue strateegia 2023-2027 alusel. Jälgi infot!