Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Taotluste esitamine

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) juhatus otsustas 19.09.2017 toimunud juhatuse koosolekul kinnitada 2018. aasta LEADER toetusmeetmete voorude tähtajad, mis on järgmised:

Meede 2. Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine projektivoor toimub: 30.01.2018 kuni 07.02.2018 kell 16.00.

Meede 1. Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus projektivoor toimub: 18.09.2018 kuni 26.09.2018.

Asjad, mida tasub teada:

  1. Projektitoetuse taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt läbi PRIA e-keskkonna (e-PRIA), sh ka Saarte Koostöökogule (SKK) saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA.
  2. Projektitoetust võib taotleda ainult MTÜ Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 meetmetes toodud tegevustele.
  3. Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA hindab SKK hindamiskomisjon projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. SKK võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. SKK edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab SKK PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.
  4. Projekti elluviimisega tohib alustada projektitaotluse  PRIAle edastamisele järgnevast päevast. Kui SKK edastab taotluse PRIAsse, siis saab taotleja vastavasisulise teate, mida näeb e-PRIA teadete alt.  Projektitaotlusega seotud kõiki teavitusi ja otsuseid saab taotleja vaadata e-PRIAst.

MTÜ Saarte Koostöökogu hindamiskomisjoni koosseis alates 29.03.2016

Kogukonna arengu ekspert: hindamiskomisjoni põhiliige Kaja Juulik, asenduliige Hanna Saar.

Ettevõtluse arengu ekspert: hindamiskomisjoni põhiliige Ahti Kuris, asendusliige Marek Raud või Krista Tarum.

Maakonna arengu ekspert: põhiliige Aado Keskpaik, asendusliige Agne Peetersoo või Piret Pihel.

Kohaliku omavalitsuse arengu ekspert: põhiliige Veiko Viil, asendusliige Eerika Thalheim.

LEADER kohaliku arengu ekspert: põhiliige Piret Leskova, asendusliige Reet Kokovkin või Krista Kõiv.

Ehitusvaldkonna ekspert: põhiliige Ilmari Kuusaru, asendusliige Martin Käärid või Inna Ligi.

NB! Selleks, et näha abiks taotlejalekogu dokumenti pead kindlasti faili "SKK esitlus ABIKS TAOTLEJALE final" alla laadima oma arvutisse ja avama tarkvaraga Acrobat Reader.

Selleks tee nii:

  1. Vali ülalt menüüribast  "Laadi alla"
  2. Salvesta fail oma arvutisse. 
  3. Ava fail Acrobat Reader-iga. 

PS! Veebilehtsejat kasutades ei avane failis sisalduvad abilingid!

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri