Septembris 2017 saab esitada taotlusi meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus"

3. august 2017

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab perioodil 18 – 26.09.2017 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi 2017. aasta teise taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus". Meetme üldiseks eesmärgiks on maaettevõtluse arenguks ning konkurentsivõime tõstmiseks sobilike tingimuste loomine Saare maakonnas.

Meetme eesmärgid viiakse ellu järgmiste tegevuste kaudu:

- investeeringud tootmisprotsessi ja taristusse;

- investeeringud ettevõtte tegevuste mitmekesistamiseks;

- terviklik tootearendus sh uuringud, koostöö teadusasutustega uute toodete loomiseks;

- ühistegevuse toetamine eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste juurdepääs laiemateleturgudele sh lühikese toidutarneahela arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud;

- mittemateriaalsed investeeringud;

- kutsealane õpe ja oskuste omandamine.

Taotlusvooru maht on 586 000 eurot. Taotleja võib olla Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, MTÜ või SA. Toetuse piirmäärad on projektide puhul alates 2000 eurost kuni 200 000 euroni. Maksimaalselt võib taotleda toetust kuni 60% projekti kogusummast.

Taotluste esitamine SKK-le toimub ainult läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIA-le toimub eeldatavalt novembrikuus 2017.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 1), mis on kättesaadav aadressil: <link leader programm-ja-dokumendid>

skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/

 . Vajalikud taotlusdokumendid on leitavad aadressilt: <link leader taotlemine-ja-taotluste-menetlemine _blank>

skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/

Taotlemisel on soovitav lasta oma idee üle vaadata SKK nõustajatel või tulla SKK kontorisse (Elektrumi maja III korrus, Tallinna 58, Kuressaare) nõustamisele. Palume kindlasti eelnevalt nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja teel, saates e-kiri aadressile: info@skk.ee või telefonil: 56 210 102.