Samaaegselt Leader taotlusvooruga on avatud ka PRIA maaelu mitmekesistamise taotlusvoor!

17. august 2022

SKK Leader meede 1 ja meede 2 on avatud 12.-20. september kuni kl 16.00

PRIA meede maaelu mitmekesistamiseks on avatud 7.-21. september 2022

Septembris, kui Saarte Koostöökogu võtab vastu taotluseid maapiirkonnas elukeskkonna parandamiseks (meede2) ja ettevõtluse arendamiseks (Meede 1) - täpsemalt siit, on ettevõtjatele avatud ka PRIA taotlusvoor maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks - täpsemalt siit .

Juhime ettevõtjate tähelepanu sellele, et meie meetmelehes on toodud tingimus:

Toetatavad ei ole tegevused, mida toetatakse teistest toetusmeetmetest – meede 1 on ettevõtluse toetamise meetmete suhtes täiendava iseloomuga toetades tegevusi, mis ei ole ühel või teisel põhjusel teistest Eestis rakendatavatest toetusmeetmetest abikõlblikud.

See tähendab, et kui ettevõtja taotlejana sobib oma näitajate ning tegevuste poolest taotlejaks PRIA meetmesse, siis Leader meetmes ta toetust taotleda ei saa. Kui ettevõte on liiga noor, ei sobitu finantsnäitajatelt või soovib toetust taotleda tegevusele, mida PRIA meede ei toeta, siis on õigustatud toetuse taotlemine Leader-meetmesse.