Peatselt avaneb Covid-taotlusvoor

1. märts 2023

1. aprillist kuni 7. aprillini 2023 on avatud taotluste vastuvõtmine INVESTEERINGUTEKS IMMATERIAALSESSE PÕHIVARASSE!

Meetme eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõju leevendamine piirkonna majanduses.

Meede on suunatud tegevuspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning toetab majanduse vastupanuvõimelist, kestlikku ja digitaalset taastumist. Meetme rakendamisel luuakse paremad eeldused ettevõtete toodete ja teenuste tulemuslikumaks pakkumiseks klientidele, sh COVID-19 või muude piirangute tingimustes tulevikus ehk tõuseb ettevõtete kriisideks valmisoleku tase.

Meetme eealarve kokku on 295 585,82 € ning eelnevalt on toimunud 5 taotlusvooru. Viimase vooru eelarve on ligikaudu 70000 eur.

UUS: Toetust saab taotleda 1000-15000 eurot ning maksimaalselt 60% tegevuste maksumusest.

Iga taotleja saab antud meetme raames ühes voorus esitada ühe taotluse.

Meetmeleht - nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud, toetussummad, vajalikud dokumendid jms

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 5621 0102 (Sulvi) või 513 8767 (Terje). Eelkonsultatsiooni käigus vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

Vaata vooru kuulutust