LEADER programmi kohviõhtu-infopäev 10.01.2018 kell 16.00 Elektrumi maja, Kuressaare

18. detsember 2017

Kolmapäeval, 10.01.2018 algusega kell 16.00 toimub Elektrumi-maja III korrusel (Tallinna tn 58, Kuressaare) LEADER programmi kohviõhtu-infopäev.

Kohviõhtu-infopäev korraldamise põhjus tuleneb asjaoludest, et 2017. a lõpus muutus LEADER määrus (https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv), mille tõttu muutusid ka meetmelehed (leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/). Teisalt algab juba 30.01.2018 ja kestab kuni 07.02.2018 kella 16.00 meetme 2. "ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE" ja sügisel ajaperioodil 18.09.2018 - 26.09.2018 meetme 1. "ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS" taotlusvoorud. Kolmandaks põhjuseks on veel see, et taotlemine hakkab toimuma uues e-PRIA keskkonnas. Infopäeva ettekanne on leitav aadressilt: https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/trukised/Ettekanne_LEADER_infopaev_10jan18.pdf 

Täiendav info: Ivar Ansper, SKK nõustaja, telefon: 5046557, ivar.ansper@skk.ee