Kolmapäeval, 18. septembril avaneb Leader meetme 1 taotlusvoor!

16. september 2019

Saarte Koostöökogu meetme 1 ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS taotlusvoor on avatud e-prias 18. septembrist kuni 27. septembri kl 16.00-ni!

Meetme eelarve selles voorus on 253113 eur, maksimaalne toetuse määr 60%.

Toetuse eesmärk, abikõlblikud tegevused ja muu toetuse taotlemisega seotud vajalik info on üksikasjalikult kirjeldatud meetmelehes.

Taotluste hindamise komisjon koguneb 12. ja 13. novembril, 18. novembril kinnitab SKK üldkoosolek taotluste paremusjärjetuse ettepaneku, mis edastakase PRIAsse otsuse tegemiseks.