Hakkame ette valmistama uut strateegiat!

18. veebruar 2022

Eile otsustas SKK juhatus teha üldkoosolekule ettepaneku PRIAle taotluse esitamiseks uue toetusperioodi 2023-2027 taotluse esitamiseks ja strateegia ettevalmistamisega alustamiseks.

Saarte Koostöökogu annab teada, et esitab PRIAle taotluse tegutsemiseks LEADER tegevusgrupina Saare maakonnas eelseisval programmperioodil 2023-2027 ning sooviga alustada tegevusi strateegia ettevalmistamiseks ning selleks toetuse saamiseks.

Taotluse esitamiseks PRIAle paneme kokku strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mille peavad heaks kiitma Saarte Koostöökogu liikmed ehk üldkoosolek.

Peale taotluse esitamist PRIAsse saame alustada planeeritud tegevuste elluviimist strateegia koostamiseks. Kõikidest tegevustest teavitame ka avalikkust.

Täiesti uus nüanss strateegia koostamise juures on see, et lisaks EL põllumajandusfondile (EAFRD) on uue perioodi strateegiasse võimalik kaasta vahendeid ka EL sotsiaalfondist+ ((ESF+). See võimaldab lisaks maaelu arendamisele pöörata senisest suuremat tähelepanu ja toetada maapiirkondades ka hooldusega seotud tegevusi ning sotsiaalset kaasatust.

Uus strateegia peab olema valmis ja esitatud Maaeluministeeriumile kinnitamiseks hiljemalt 31.03.2023

Toetustaotluse vastuvõtmist uue strateegia alusel alustame siiski tõenäoliselt alles 2023. aasta viimasel kvartalil.

Liikmete veebikoosolek toimub 8. märtisil kl 15, mille järel saavad kõik liikmed allkirjastamiseks PRIAsse esitatava strateegia koostamise tegevuskava.

Maaeluministri määrus strateegia ettevalmistamiseks

Määruse seletuskiri