Anname hoogu kogukondadele vol2!

1. märts 2023

PRIA kiitis heaks SKK taotluse kogukondadele hoo andmiseks. Avatud on taas vihmavarjuprojektide toetusmeede!

Kuna "Anname hoogu kogukondadele!" vihmavarjuprojektide meede õnnetus hästi ning see oli kogukondadele abiks erinevate omanäoliste sündmuste korraldamisel ning kogukonnatunde tugevdamisel, siis me teeme seda jälle!!!

Ootame taotlusi millega soovitakse:
- võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele.

Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevuse uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.

- ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad Saare maakonna kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega.

- anda hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele ja uute tekkele.

Eelistatud on tegevused väljaspool Kuressaare linna. Kuressaares toimuvate tegevuste puhul tuleb välja tuua ja põhjendada tegevuse mõju Leader strateegiale.

Taotlejaks võib olla:

sõpruskond, naabruskond, külaselts, MTÜ, huvirühm, seltsid ja võrgustikud koos jms määrates endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku)

Taotleja meelespea:
Loe läbi statuut
- Viska pilk peale ka Abiks taotlejale materjalile 
See annab sulle läbi abistava materjali ettekujutuse  kuidas sa oma toredat mötet ellu viima hakkad ning mida me sinult ootame, sest PRIA ees on Saarte Koostöökogu aruandvas rollis.

- Asu oma toredat mötet taotlusvormile ja eelarvele kirja panema 
Kui mõte jookseb kokku või sul on tekkinud küsimusi, siis julgelt konsulteeri enne meiega, aitame hea meelega, see aitab hilisemal taotluse menetlemisel ja lihtsustab juhatuse tööd hindamisel.
Umbes 2 nädala jooksul oota ära kirjalik kinnitus Saarte Kootöökogu poolt, et said oma taotlusele positiivse otsuse, siis saad alustada oma kavandatud tegevustega.
Planeeri oma aega teadlikult ja ära jää taotlemisega viimasele minutile!
See aitab välistada olukorda, kus tegevustega soovid pihta hakata, aga kinnitust oma taotlusele pole saanud.

Küsimuste tekkimisel võta julgelt ühendust: Hanna Saar, hanna.saar@skk.ee, tel 53933252