27.03.2015 toimunud seltsimajade ja puidu uuringute infopäeva ettekanded

13. märts 2015

MTÜ Saarte Koostöökogu tellis uue perioodi 2014-2020 LEADER strateegia koostamise raames kaks uuringut, et saada ülevaade Saare maakonnas tegutsevatest seltsimajadest ning kohaliku puidu kasutusvõimalustest. Infopäeva raames tutvustati saadud uuringute tulemusi ning anti ülevaade uue LEADER strateegia tegevussuundadest.

Infopäeva esimene osa - Seltsimajad

Uuringuga „Saare maakonnas tegutsevate seltsimajade hetkeseis ja tulevikuplaanid“ antakse ülevaade Saare maakonnas tegutsevatest seltsimajadest ja nendes toimuvatest tegevustest ning seltsimajade materiaalsest olukorrast ja edasistest arenguplaanidest. Uuringu koostaja on Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž.

10.45 – 11.00 kogunemine, kohvi/tee ja pirukad

11.00 – 11.30 Eesti külaliikumine – Ene Sarapuu, Eesti Kodukant

11.30 – 12.00 Anseküla seltsimaja lugu - Elve Lepik, Anseküla Põllumeeste Selts

12.00 – 12.30 Uuringu „Saare maakonnas tegutsevate seltsimajade hetkeseis ja tulevikuplaanid“ tulemuste tutvustamine - Heli Müristaja, Marit Piirman, TÜ Pärnu Kolledž

12.30 - 13.00 Leader strateegia 2014 - 2020 tegevused kogukonna valdkonnas - Ivar Ansper, MTÜ Saarte Koostöökogu

13.00 - 14.00 LÕUNA

Infopäeva teine osa – Puit

Uuringuga „Puit kui kohalik ressurss ja selle laiemad kasutusvõimalused Saare maakonnas“ antakse ülevaade kasvavast puiduressursist ning selle kasutamisvõimalustest Saare maakonnas. Millised on peamised probleemid kohaliku puiduressursi kasutamisel kohapeal, kuidas neid kõrvaldada ja millised on võimalused puidu kasutamisel tulevikus. Uuringu koostaja on OÜ Arbuarkel.

14.00 – 14.30 Puidusektor –Eesti kestliku majandusmudeli lahutamatu osa, Ott Otsmann, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

14.30 – 15.00 Puidu väärindamine ettevõttes Ecopellet OÜ - Olev Nilisk, Ecopellet OÜ

15.00 – 15.30 Puidu kasutamine ettevõttete grupi Sandla Puit OÜ ja Javicar OÜ näitel - Kalmer Põlluäär, OÜ Sandla Puit

15.30 – 16.00 Uuringu„Puit kui kohalik ressurss ja selle laiemad kasutusvõimalused Saare maakonnas“ tulemuste tutvustamine - Ants Varblane, Sulev Švilponis, OÜ Arbuarkel

16.00 – 16.30 Leader strateegia 2014 - 2020 tegevused ettevõtluse valdkonnas, Ivar Ansper, MTÜ Saarte Koostöökogu