Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Uudised

Aprillikuu viimasel nädalal korraldas Saarte ja Hiidlaste koostöökogud õppereisi Gotlandile, mille eesmärk oli kogemuste vahetamine ja uute...

Aprilli lõpus osalesid saarlased hiidlaste eestvedamisel korraldatud kohaliku toidu õppereisil Rootsis, kus käidi kokku kolmel saarel: Landsort,...

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) liikmed käisid 22-23.aprillil idee-ja kogemusreisil Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas. Põhja-Harju Koostöökogu...

Saarte Hääl võttis uurida, milliste Saare maakonna kohalike omavalitsuste elanikud on olnud agaramad LEADER-meetmest kogukonna arendamiseks...

Saarte Koostöökogu kutsub oma liikmesorganisatsioonide esindajaid osalema elujõuliste kogukondade arendamisele ja elukeskkonna parendamisele suunatud...

MTÜ Saarte Koostöökogu 20.03.2017 toimunud üldkoosolekut alustas ELARD president Kristiina Tammets, kes andis ülevaate LEADER-programmi...

Saarte koostöökogu eraldab elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmest (meede 2) 23 projektile kokku 586 000 eurot.

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 8 - 9.03.2017 Kuressaares ja hinnati meetmesse 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna...

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 Tartus toimunud konverentsil.

Leader-tegevusgruppidel ja kohalikul kogukonnal on valdade liitumise järgselt oluline roll ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda...

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93818 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 5621 0102
E-post: info@skk.ee / Saada kiri