Toimunud sündmused

MTÜ Eesti Maaturism koostöös Maaeluministeeriumiga arendab Eesti Toiduteed, mis aasta teisest poolest saab olema ka Läänemere Toidutee (Baltic Sea…

Saaremaa Arenduskeskus koostöös Saarte Koostöökoguga korraldab maakonna koolide õpilastele ettevõtete külastuse 15. aprillil 2016.

Ettevalmistavas koostööprojektis "Meretraditsioonide kaasamine piirkonna brändimiseks" osalemise arutelu. Lähemalt saab ettevalmistava projektiga…

Uuel LEADERi rahastusperioodil tuleb kõik projektitaotlused esitada läbi e-PRIA keskkonna. Selleks, et saada e-PRIA portaali kasutajaks, pead…

"Maale elama“ on kogukondade jaoks valmis saanud suurepärase infoportaali, millega tõsta oma kodukandi elujõudu ning saada elanike arv tõusutrendile.…

Infopäeva eesmärk on jagada teavet loomemajanduse toetus meetmete osas. Motiveerida alustavaid ja tegutsevaid loomeettevõtjaid kaasa mõtlema, kuidas…