Taotlusvooru avamise teade (lisatud 20.12.2018)

30. jaanuar 2019

Saarte Koostöökogu võtab perioodil 30.01.2019 – 07.02.2019 kell 16.00 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi meetmesse 2 - elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.

 

Meetme eesmärk on toetada piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ja arendamisele suunatud tegevusi, kogukondade ühistegevusi ning uuenduslikke lahendusi piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.

 

Taotlusvooru maht on 195395 eurot. Taotleja võib olla piirkonnas tegutsev ettevõtja, MTÜ või SA, kohalik omavalitsus. Taotletav toetussumma võib jääda vahemikku 2000 – 19000 eurot.

 

Taotluste esitamine Saarte Koostöökogule toimub läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine toimub 19.-20.03.2019.a

 

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 2), mis on kättesaadav meie kodulehel skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/

 

Meetme tingimusi tutvustav infotund toimub 15.01.2019 kell 16.00 Elektrumi ärimaja seminariruumis, Tallinna tn 58, Kuressaares.

 

Toetuse saamise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonil 562 10102. Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.