Anname hoogu! vihmavarjuprojektide taotluste vastuvõtmine on peatatud!

18. jaanuar 2021

Eelarve täitumisest tulenevalt otsustas juhatus, et peatab mõneks ajaks taotluste vastuvõtmise vihmavarjuprojektide taotlusvooru raames.

Praeguse erilise olukorra tõttu on keeruline planeerida ja ellu viia tegevusi, mis on vihmavarjuprojektide meetme eesmärgile vastavad ning ka taotluste esitamine sellesse vooru ei ole väga aktiivne.

Sellest tulenevalt otsustas SKK juhatus, et on aeg meetme osas teha vahepaus, et analüüsida ja saada ka taotlejate tagasisidet, mida oleks võimalik arvestada uue EL toetusperioodi jaoks plaane tehes.

Taotlusvoor avanes 10. veebruaril 2020 ning kokku on esitatud 38 taotlust. 4 taotlejat on menetluse käigus taotlemisest loobunud ning 4 taotlejale on juhatus toetuse andmisest loobunud, kuna need taotlused ei vastanud meetme eesmärgile.

Planeeritud tegevused on täies mahus ellu viidud 14 vihmavarjul.

Vihmavarjude meetme toel on ellu viidud mitmeid toredaid sündmuseid ning rikastatud maakonna kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste tegevustega.

- koostatud voldik tutvustamaks Sõrve sääre vaatamisväärsusi, vt Sõrve Värava Maja tegemisi;

- alustatud on algselt suuremana planeeritud festivali ÖÖ AEG tegevusi - läbi on viidud haiku- ja fotokonkurss märkamaks öunapuude öitsemise aega;

- toimus Ruhnurootsi pärimusmuusikale keskendunud viiulilaager Ruhnus;

- Nõmmkülas on Muhu muuseum-manufaktuuri saanud täiendust 6 infotahviga, millel kajastub piirkonna ajalugu;

- raamatu Laimjala kandi muistsed maitsed raamatut tutvustav film on valminud ning tänuüritus raamatu valmimisele kaasaaidanutele on toimunud; vt Laimjala maitsete infot.

- Muhus traditsiooniliselt toimuv Eputamise päev on hoogu juurde saanud;

- Ruhnus toimud Ruhnu Rahu festival ning kunstilaager Ruhnu Nägu;

- Aiasõpradele toimus õppereis Rannametsa Arboreetumisse Sõrves ja Palusalu Aia septsialisti koolitus;

- Saaremaa käsitööseltsi KadakMari eestvõttel valmistati tikandiga käterätikud neile, kes panustasid pandeemiaga hakkamasaamisesse;

- korraldatud oli purjelaevatransport Abruka saarele festivali Maru Kena Abruka Etnomöll - S/TORM raames;

- Kõiguste sadamas korraldati huvilistele merega seotud tegevuste tuvustamiseks pop-up merekool "Meresõber";

- Nasval sündinud ja kasvanud lapsed said kokku;

- Muratsis tehti esmakordselt kogukonna eestvõttel koduste minikohvikute päeva;

- Suure Tõllu raiesmaa Salmel sai uue näo. vt ka muid Salme Rahvamaja Seltsi tegemisi.

Palju on veel ka tegevusi, mida oleme valmis toetama, kuid mille elluviimine on edasi lükkunud. 

Toetusena elluviidud tegevustele on Saarte Koostöökogu välja maksnud 21000 eurot ehk umbes pool toetusest, mille kohta on taotlused esitatud.