Vihmavarjuprojekti elluviimine - Valjala laste ja nende vanemate töötoad Vello Kaaseniga

5. mai 2021

Tuntud Saaremaa käsitöömeistri juhendamisel valmistati üheskoos puidust ja lambanahast lambaid ning muinasjutu „Hunt ja seitse kitsetalle“ tegelased.

27.ja 28. aprillil toimunud töötoas osalesid lastega pered, eelkõige olid töötoad ja tulem suunatud koolieelsetele lastele.
Tegevus toimus lasteaia õuealal, mis on väikelastele juba tuttav keskkond. 

Tulenevalt piirnagutest ja praegusest olukorrast võttis osa küll planeeritust vähem inimesi, kuid sellegipoolest osales hulk peresid, kes jäid nii töötoa kui selle tulemiga rahule.

Tegevuse eesmärgiks on arendada lapsel käelisi oskusi ja kinnistada õppekäigul Tiina farmi ja Pajuvärava tallu õpitut. Laps õpib ise käsitsema liivapaberit, harjutab lamba ning kitse kehaosade lihvimist ja osade kokkupanekut, silmade ja suu joonistamist toorikule. 

2018. aastal valmistati lastevanemate poolt lasteaiale puidust taluhooned, kus saab ühistööna valmistatud mänguasju kasutama hakata. Niiläbi kujuneb mänguline keskkond, kus lapsed saavad matkida talus nähtut ja kogetut.

Lastel puuduvad lavastusmängu „Hunt ja seitse kitsetalle“ vahendid, kuid lapsevanemate ühistööna valmistatud kitsed on heaks alguseks. Lapsed saavad endale isiklikud mänguloomad meisterdada. Lisaks väärtustab laps rohkem vahendit, mille tegemisse on ta ise panustanud. 

Lisaks tekib võimalus nii lastel kui ka lastevanematel ühistööna valmivaid lauateatri vahendeid laenutama hakata sõprade sünnipäevadel muinasjutulavastuses „Hunt ja seitse kitsetalle“. Selle tulemusel paraneb ka laste suhtlemine eakaaslastega. Seeläbi õpetame oma lastele meie ühiskonna ja lasteaia väärtusi, eelkõige hoolivust. Samuti saavad lapsevanemad töötoa käigus üksteisega tuttavaks ning tekib tugevam võrgustik ka edaspidiste ühiste tegemiste planeerimiseks ja ellu viimiseks.

Lastevanemate kogukonna poolt tegevuste eestvedaja Piret Aleksandra Salumäe andis edasi lastevanemate tagasiside päevast:

-"Aitäh ägeda ürituse ja organiseerimise eest! “

-“Oleme tänulikud, et selline üritus ja tegevused lastele on välja mõeldud. Väga mõnus nokitsemine." 

-"Nii vahva. Ootame uusi kohtumisi ja tegevusi!" 

-"Julgus anda lapsele nuga ei tulnud lihtsalt, aga nähes, kui osavalt ta hakkama sai, muutusin kindlamaks. Julgen edaspidi rohkem puutööd lastega koos teha! Aitäh korraldajatele! “

Tegevused viidi ellu projekti "Anname hoogu kogukondade koostöövõrgustikele!" raames.

Kutse lastevanematele - päevakava

Pildid vahvast päevast on siin (autor: Piret Aleksandra Salumäe)

Pilt 1 - ettevalmistatud materjalid

Pilt 2 - väikesed tööhoos

Pilt 3 - teen ise!

Pilt 4 - sinised pilvelambad