Valjala lapsed koos vanematega taludes külas

19. september 2021

Õppereisi eesmärgiks oli lastevanemate ja sõpruskondade ühiskülastus piirkonna taludesse, et hoogustuks omavaheline kogukondlik tegevus.

14. septembril külastati Rautsi talu - aed-ja köögiviljakasvataja Orissaare lähedal, kelle talust jõuavad lasteaia lõunalauale köögiviljad.

16. septembril külastasime Risto Ränk Farmi, kelle talus kasvavad vutid ning muud toredad kodulinnud. Käisime koos ka Maasi maalinnal.

Eesmärk lastevanematega oli tegevuse raames luua võrgustik, mis hakkaks lastele pakkuma
erinevaid toredaid tegevusi, et parandada nii laste omavahelist suhtlemist eakaaslastega kui ka
tekiks tugev kogukondlik ühtekuuluvustunne.
Lapsevanemad, kes külastasid Rautsi talu ja Risto Ränga talu kiitsid tegevuse heaks ja nad
soovisid ka edaspidi niisuguseid üritusi korraldada. Oluliseks pidasid lapsevanemad vahetut
kokkupuudet köögivilja kasvatusega ja kodulindude ja loomade pidamisega. Lastevanemate
tekkis tahe kogukondlikult ka edaspidi koos lastega ühisüritusi korraldada.

Laste õppereisi eesmärk on luua lastel vahetu kontakt kodulindude ja teiste talus elavate
loomadega, mille tulemusel laps õpib tundma loomade ja lindude välimust, häälitsust,
iseloomulikku lõhna, kehakatet, käitumist ja hoolitsust loomade ja lindude eest.
Laps oskab laps näidata ning nimetada lindude sarnasusi ja erinevusi nii välimuses kui ka
toitumises. Samuti käsitletakse järglaste saamise temaatikat.
Laste vahetu kontakt köögivilja kasvatusega loob tihedama sideme toidulaual pakutava
kartuli, kapsa, porgandi kurgi söömisega. Laps õpib tegema edaspidiseid toiduvalikuid.
Vahetu kogemuse kaudu õpib laps tundma ja tunnetama, mõistma ja arusaama lindude ja
loomade tegevust iseloomulikku lõhna, käitumist ja hoolitsust nende eest.

/kokkuvõtte koostas Marina Tamm, Valjala lasteaia juhataja/