Üldkoosolek kiitis heaks mitmed meede 3 projektitaotlused

4. aprill 2024

25. märtsil toimunud liikmete üldkoosolekul kinnitati PRIAsse esitamiseks kolm meetme 4 projekti ning üks Covid-meetme projekt.

Eelarve projektide planeerimiseks kogunes meie tegevuspiirkonnas lõppeval perioodil elluviidud projektide odavnemisel või hoopiski nende elluviimisest loobumisel tekkinud jääkidest.

Saarte Koostöökogu tegi jääkide põhjal üldkoosolekule ettepaneku algatada järgmised tegevused meetmes 3:

Koostööprojekt Hiidlaste Koostöökoguga ettevõtluskeskkonna arendamiseks "Ühisturundus ja võrgustumine saarte vahel“ .

Koostööprojekti eesmärk: Saaremaa ja Hiiumaa väikeettevõtete (toit, naturaalkosmeetika, käsitöö) nähtavuse ja teadmiste kasvatamine läbi turunduslike ja koolitustegevuste.

Tegevused:
Viiakse läbi kahel suunal ühine turundustegevus  – messidel ja müügiüritustel nähtavuse (müügiedenduse soodustamine) tõstmine ning suurürituste  turundamine läbi turismiteenuste arenduse.

Toimub turismitoodete ja teenuste arendamise koolitus.
Projekti mõjul toimub piirkondade ettevõtete võrgustumine, suurenevad kogemused oma toodete ja teenustele esitlemisel ning selgub sobiv ühisturunduslik koostöövorm edaspidiseks.

Ajakava: Projekti tegevuste elluviimise aeg: 01.04.2024 – 30.06.2025.

Projekti eelarve: 12 612 eurot, SKK küsib toetust 1350 eurot.
 

Gotlandi saarega rahvusvahelise koostöö ettevalmistamise projekt

Jaanika Tiitson tutvustas ideed teha koostööd lisaks Bornholmile ka Gotlandi saarega. Nende poolt valmidus olemas, ühiste kavatsuste lepe olemas.

Koostööprojekti eesmärk:
Projekti eesmärk on taasluua sidemed Gotlandi saarega, kohtuda sealsete eestvedajatega ning leppida kokku suundades või tegevustes, mille kaudu kahe saare inimesed üksteisele taaskord lähemale tuua.

Tegevused:
Projekti üks tegevusi on Saaremaa delegatsiooni (erinevate sidemeid luua soovivate huvirühmade) osalemine 12.-14.09.24 Gotlandil toimuval paadipõgenemise 80. aastapäeva tähistamise sündmustel.

Ajakava: Projekti tegevuste elluviimise aeg: III kv 2024-IV kv 2024.

Projekti eelarve: 15000 eurot.

Saarte Koostöökogu Leader-perioodi 2016-2024 kokkuvõte, elluviidud projektide ülevaade.

Eesmärk: koondada tegevuspiirkonna ülevaade ning head projektinäited lõppenud perioodist koos pildimaterjaliga ning anda välja kinkeraamat ning e-raamat.

Tegevused:
Teksti ja pildimaterjali koondamine, tõlkimine ning Leader rakendamist käsitleva raamatu sisu kokkupanemine ja trükkimine (300 tk) + projektijuhtimine.

Ajakava: Projekti tegevuste elluviimise aeg: III kv 2024 – IV kv 2025.

Projektitoetuse eelarve: 9900 eur

Partner: SA Saare Arenduskeskus
 eurot.

Kogukonnamajade arengu toetamise teemaline ühisprojekt

Eesmärk:
Kogukonnamajade turvalisuse tõstmine, ohtusalaste nõuete ja nende täitmiseks vajalike tegevuste ning parimate praktikate tutvustamine.
Tegevused:
Eksperdi külastus külamajades ning personaalne tagasiside tuleohtuse olukorra parandamiseks, ühine seminar-koolituspäev külamajadele, kogemuste jagamine; projekti juhtimine.

Ajakava: Projekti tegevuste elluviimise aeg: IV kv 2024 – IV kv 2025.

Projektitoetuse eelarve: 10340 eurot.
Partner: Saaremaa vallavalitsus, Võhma Kultuuri- ja Spordiselts