Üldkoosolek 16. novembril 2020 Pärsama rahvamajas

4. november 2020

Ootame kõiki oma liikmete esindajaid üldkoosolekule.

Sel korral toimub koosolek Pärsama rahvamajas algusega kl 15.

Ootame kõiki alates kl 15.15 tervituskohviga.

Transpordisoovist Pärsamale anna aegsast teada meie kontorisse Terjele telefonil 5138 767

Tule kohale, kui oled terve!

Kõige tähtsam päevakorrapunkt sellel koosolekul on taotlusvooru tulemuste kinnitamine ja PRIAle ettepaneku tegemine toetustaotluste rahastamiseks.

Käesoleva strateegia rakendamise perioodil oli see järjekorras üheksas taotlusvoor ning esmakordselt toimus meetme 1 (ettevõtluse arendamine) ja meetme 2 (elukeskkonna parandamine) taotluste vastuvõtmine samaaegselt.

Meetmesse 1 laekus 18 taotlust, millega planeeritakse ellu viia tegevusi ja teha investeeringuid kokku ligi 550000 euro ulatuses ning toetust nendeks tegevusteks küsitakse kokku 219666,40 eur.

Meetmesse 2 laekus 15 taotlust, millega planeeritakse tegevusi ja investeerinuid kokku 224 500 euro eest ning taotletakse nende elluviimiseks toetust 186679,40 eur.

Üldkoosolekul osalejad saavad ülevaata taotlustest, mis hindamiskomisjoni hinnete alusel on seatud paremusjärjestusse ja mille osas eelarve ulatuses tteb üldkoosolek PRIAle ettepaneku nende taotluste rahastamiseks.

Päevakorras on veel põnevaid punkte.

Päevakord on siin:

  • Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine
  • 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine
  • 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
  • Audiitori kinnitamine
  • Strateegia ülevaatamine
  • Põhikirja muutmine
  • Ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3
  • Ülevaade projekti Anname hoogu! (vihmavarjuprojektid) tegevustest
  • Muud küsimused