Ühisseminar LHKK-ga

11. juuni 2021 / kell: 12:00 kuni 16:00
Kõiguste sadam

Lääne-Harju Koostöökogu väike grupp külastab meie tegevuspiirkonda, et tutvuda meie piirkonnas edukalt käivitunud vihmavarjuprojektide meetmega.

Saarte Koostöökogu kasutab vihmavarju meetodit hetkel kahe ühisprojekti elluviimisel - kogukondade elavdamisele suunatud projektid "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikle!" raames ning ettevõtjatele suunatud projektid ühisprojekti "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa" raames.