Ühingu juhatus kinnitas 2023. aasta taotlusvoorude ajad

25. jaanuar 2023

2023. aastal on praeguse strateegia alusel võimalus toetust küsida veel kolmes meetmes.

1.-7. aprillini 2023 võtame viimast korda vastu toetuse taotluseid meetmesse 4 COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas

Meetme eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõju leevendamine piirkonna majanduses.

Meetme eealarve kokku oli 295 585,82 € ning eelnevalt on toimunud 5 taotlusvooru. Viimase vooru eelarve on ligikaudu 70000 eur. Iga taotleja saab antud meetme raames ühes voorus toetust küsida ühel korral.

UUS: Toetust saab taotleda 1000-15000 eurot ning maksimaalselt 60% tegevuste maksumusest.

Meetmeleht - nõuded taotlejale, abikõlblikud kulud, toetussummad, vajalikud dokumendid jms

11.-20. september 2023 on avatud taotlusvoorud

meetmesse 1 - Ettevõtete konkuretnsivõime suurendamine ja ühistegevus

meetmesse 2 - Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine

Meetmete eelarved täpsustuvad sõltuvalt odavnenud või ellu viimata jäänud projektidest vabanevatest summadest.