Üldkoosolek võttis vastu strateegia ja valis juhatuse!

11. juuni 2015

Eile kinnitas Saarte Koostöökogu üldkoosolek uue perioodi 2015-2020 strateegia. Enne 30. juunit peame esitama valminud strateegia Maaeluministeeriumile hindamiseks. Peale strateegia heakskiitmist saab esitada taotluse PRIAle strateegia rakendamiseks ning eelarve taotlemiseks.

Strateegia elluviimiseks on planeeritud esimene taotluste vastuvõtuperiood järgmisel aasta alguses.

Kuna praeguse juhatuse volitused lõpevad 30. juunil, valis üldkogu ka uue juhatuse 3-aastaseks perioodiks, kuni 30. juunini 2018.

Juhatus on 15-liikmeline ning selles esindavad kohalikke ettevõtjaid Mikk Rand, Juhan Kanemägi, Koit Kelder, Mihkel Undrest ja Sulev Peäske, mittetulundussektorit valiti esindama Ain Koplimäe, Krista Riik, Olev Müür ning kohalikke omavalitsusi Raimu Aardam, Jaanika Tiitson, Tiina Jõgi, Vello Runthal, Jüri Saar, Jaan Urvet ja Kalmer Poopuu.