Tule, teeme tulevikku! - mõttekodade sari selleks korraks läbi!

25. jaanuar 2023

Kutsume kaasa mõtlema ja -rääkima Saarte Koostöökogu uue arengustrateegia koostamisel!

 

Registreeru siin!

Piirkondlikud mõttekojad, et uus strateegia toetaks ka Sinu elukeskkonna arengut toimuvad:

1. veebruaril kl 16.00 Kõljala külamajas

6. veebruaril kl 16.00 Laimjala jahimajas

13. veebruaril kl 16.00 Hellamaa külakeskuses, Muhus

15. veebruaril kl 15.00 Kavandi külamajas

20. veebruaril kl 16.00 Karala külamajas

21. veebruaril kl 16.00 Metsküla külamajas

27. veebruaril kl 16.00 Anseküla seltsimajas

28. veebruaril kl 16.00 Suur-Randvere seltsimajas

Tule, teeme tulevikku! kutse

Registreeru siin!

9. veebruaril ilmunud ajalehes Saaremaa Teataja kutsub meie tegevjuht kõiki osalema mõttekodades "Tule, teeme tulevikku!" ning selgitab ka, mis teoksil:

"Usun, et iga vähegi aktiivsem tegutseja on kuulnud midagi Saarte Koostöökogust (SKK) ja Leaderi toetustest. Harvem teatakse, et SKK tegevusele ja toetusmeetmetele annab sisu arengustrateegia, mille elluviimiseks tulevad vahendid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetuste hulgast. Iga kord, kui algab uus rahastusperiood, tuleb koostada tegevuspiirkonna uus arengustrateegia, sedapuhku aastateks 2024–2027.

Leaderi suur eesmärk on edendada maaelu elukeskkonna arendamise kaudu, tõmmates käima uusi algatusi, luues uusi teenuseid, väärtustades pärandit ja kohalikke eripärasid, kasutades ära piirkondade endi tugevaid külgi. 

Veebruaris on üheksa piirkondlikku mõttekoda üle maakonna (Ruhnu koosoleku aeg ei ole veel paigas). Just praegu on kõigil võimalus tulla ja anda oma sisend ja panus, et see, kuhu SKK järgmisel neljal aastal oma tegevuses rõhu paneb ja milliste eesmärkide saavutamiseks toetusi jagama hakatakse, arvestaksid ka sinu kogukonna ning elu- ja ettevõtluskeskkonna arengueeldusi.

Mõttekojad on küll piirkondlikud, aga osalemisel ei ole tähtsust, kus piirkonnas ise tegutsed. Vali välja just sulle sobiv mõttekoda ja tule, teeme tulevikku!"