TAOTLUSVOORU AVAMISE TEADE

2. märts 2016

Saarte Koostöökogu võtab perioodil 31.03.2016 – 14.04.2016 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi 2016. aasta esimesse taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu meetmesse 2 - elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.

Meetme eesmärk on toetada piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ja arendamisele suunatud tegevusi, kogukondade ühistegevusi ning uuenduslikke lahendusi piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.

Taotlusvooru maht on 514 000 eurot. Taotleja võib olla piirkonnas tegutsev ettevõtja, MTÜ või SA, kohalik omavalitsus. Toetuse piirmäär tegevustega seotud projektide puhul on 2000 kuni 10 000 eurot ja investeeringuprojektide puhul 2000 – 50 000 eurot.

Taotluste esitamine Saarte Kostöökogule toimub vaid läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIAle toimub perioodil 9.05.2016 – 13.05.2016.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 2), mis on kättesaadav meie kodulehel <link leader programm-ja-dokumendid>

skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/

Toetuse saamise huvi korral võtke meiega ühendust kas e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonil 56 21 01 02. Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.