Taotluse esitamine ESF+ vahendite kasutamiseks

26. veebruar 2024

Anname teada, et esitame taotluse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) vahendite taotlemiseks.

Hiljemalt 15. märtsil esitab Saarte Koostöökogu taotluse ESF+ meetmesse 21.4.9.2 Kogukonna juhitud kohalik areng toetuse taotlemiseks.

Toetusega rahastatakse tegevusi, mis aitavad kaasa:

- pikaajalise hooldusteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele ning hoolduskoormuse leevendamisele;

- inimväärikuse tagamisele, sealhulgas vaesuse vähendamisele ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele.

Toetuse sihtrühmaks on Saare maakonna elanikud vanuserühmas 16+, kellel on puutumus meetme eesmärgi täitmiseks planeeritud tegevustega.

Peale Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt taotluse heakskiitmist kuulutab Saarte Koostöökogu välja minitaotlusvoorud toetusmeetme raames abikõlblike tegevuste rahastamiseks.