Suviste tegevuste tarbeks saab taas abi küsida vihmavarjude meetmest!

30. märts 2021

Oleme taas valmis toetama tegevusi, mis annavad hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele või toetavad uute võrgustike teket!

Taas saab esitada taotlusi tegevuste läbiviimiseks maakonnas vihmavarjumeetme toel. Vihmavarjuptojektina saab ellu viia tegevusi Saarte Koostöökogu ühisprojekti "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!" raames.

Oodatud on taotlused, mille eesmärgiks on:

  • võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevusele ja sündmusele. 

Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevuse uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.

  • ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad Saare maakonna kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega.

  • anda hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele ja uute tekkele.

Taotluse esitajaks võib olla:
sõpruskond, naabruskond, külaselts, MTÜ, huvirühm, seltsid ja võrgustikud koos jms määrates endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku).

Taotluste vastuvõtmine toimub jooksvalt ning taotluse tuleb esitada Saarte Koostöökogule aadressil info@skk.ee

Meetme statuut

Taotlusvorm koos eelarvega