Sügisesed LEADER taotlusvoorude ajad teada! (avaldatud 19.08.2021)

19. august 2021

Saarte Koostöökogu avab LEADER taotlusvoorud 6. oktoobril ning taotlusi saab e-pria portaali kaudu esitada kuni 13. oktoobri kl 16-ni.

Korraga on avatud taotluste vastuvõtmine meetmetesse 1 ja 2. Tulenevalt piiratud eelarvest on meetmete tingimustes muudatused ning eelkõige on taotlusvoor suunatud nii ettevõtluse- kui elukeskkonna kitsaskohtade lahendamiseks ning arenguvajadusest tingitud invetseeringute ja tegevuste elluviimiseks.

MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE

Abikõlblikud investeeringud ja tegevused peavad vastama meie strateegia eesmärkideleLeader määrusele ning meie meetmelehes (meede 1) ja meetmelehes (meede 2) toodud tingimustele.

 

Meede 1

Meede 2

Vooru eelarve

150000 eurot

150000 eurot

Toetuse maksimaalne suurus

15000 eurot

7500 eurot

Toetuse minimaalne suurus

2000 eurot

1250 eurot

Minimaalne omaosalus

2000 eurot

1250 eurot

Toetuse määr

Maksimaalselt 40%

Maksimaalselt 75%

Toetuse minimaalne määr

15%

15%

Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse koostamine toimub nädalatel hiljemalt 15. novembriks.

Tulge oma ideed tutvustama või kutsuge meid enda planeeritavat tegevust kohapeale nõustama! Koos saame selgust, kas mõte sobitub meie taotlusvoorudesse ning anname nõu taotluse ja vajalike lisadokumentide koostamisel.