SÜGISESE TAOTLUSVOORU AVAMISE TEADE

10. august 2016

Saarte Koostöökogu võtab perioodil 12.09.2016 – 26.09.2016 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi 2016. aasta teise taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu meetmesse 1 – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus.

Meetme üldiseks eesmärgiks on maaettevõtluse arenguks ning konkurentsivõime tõstmiseks sobilike tingimuste loomine Saare maakonnas:

- kohapealse tooraine, loodusressursside, kultuuripärandi ning oskusteabe kasutamisel põhineva majandustegevuse soodustamine;

- ettevõtlusvaldkonna väärtusahela terviklikkuse tagamine;

- ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi spetsialiseerumise ja nutikate lahenduste rakendamise;

- erinevate osapoolte vahelise koos- ja ühistöö soodustamine.

TAOTLEJA

taotlejaks võib olla alustav ja tegutsev väikeettevõtja (OÜ, AS, FIE, TÜ, UÜ, TÜ); MTÜ, SA

TOETATAVAD TEGEVUSED

Toetatakse järgmisi tegevusi: 
1) investeeringud tootmisprotsessi ja taristusse;

2) investeeringud tegevuste mitmekesistamiseks; 

3) terviklik tootearendus uute toodete loomiseks (sh uuringud, koostöö teadusasutustega jne); 

4) ühistegevuse toetamine eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste juurdepääs laiematele turgudele sh lühikese tarneahela arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud;

5) mittemateriaalsed investeeringud;

6) kutsealane õpe ja oskuste omandamine. 

TOETUSMÄÄR

kuni 60%

mootorsõiduki, maastikusõiduku soetamine kuni 30%, põllumajandussaaduste esmatöötlemisega seotud tegevused ja investeeringud kuni 50%.

TOETUSE SUURUS

2000 € - 200000 €

VOORU EELARVE

514 000 €

Taotluste esitamine Saarte Kostöökogule toimub vaid läbi e-pria portaali. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIAle toimub perioodil 24.10.2016 – 02.11.2016.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 1), mis on kättesaadav meie kodulehel <link leader programm-ja-dokumendid>

skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid/

Toetuse saamise huvi korral võtke meiega ühendust kas e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonil 56 210 102. Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.