SKK võtab tööle nõustaja

7. juuni 2011

Kui Sa väärtustad elu saartel, näed ja hindad kogukonna rolli tänapäeva maaelu arengus ning soovid läbi oma oskuste ja teadmiste anda omapoolset panust maapiirkonna elukvaliteedi tõstmisele ja arendamisele, siis ...

SKK otsib oma meeskonda NÕUSTAJAT (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks),

kelle peamisteks tööülesanneteks on SKK arengule ja arendamisele kaasaaitamine läbi järgnevate tegevuste:

 • kogukonna meetme nõustamine;
 • projektiideede algatamine ja arendamine;
 • SKK projektitaotluste kirjutamine erinevatele fondidele ja projektide juhtimine;
 • koolituste, seminaride, ümarlaudade korraldamine;
 • rahvusvahelise koostöö koordineerimine;
 • asjaajamise ja infoliikumise korraldamine.

Kandidaat:

 • on loova mõtlemise ja aktiivse algatusvõimega;
 • oskab seostada erinevaid ideid ja näha tervikut;
 • on hea suhtleja ja hindab meeskonnatööd;
 • on vajadusel võimeline iseseisvalt leidma lahendusi;
 • on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega;
 • oskab hästi inglise keelt;
 • soovib anda oma panuse SKK tegevuspiirkonna arendamisse.

Kasuks tuleb:

 • kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel;
 • võrgustike loomise ja koordineerimise kogemus;
 • teadmised regionaalarengu valdkonnas.

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö, arendustegevus);
 • motiveerivat töötasu (põhipalk + tulemustasu).

Tööle asumise aeg: august 2011

CV koos motivatsioonikirjaga palutame saata märgusõnaga „nõustaja” hiljemalt 16. juuniks 2011 e-posti aadressile koit.kelder@skk.ee (samal aadressil ka lisainfo).