SKK üldkoosolek tegi PRIAle ettepaneku ettevõtlusprojektide rahastamiseks

19. november 2019

SKK liikmed tegid oma eilsel Lümanda Majas toimunud koosolekul PRIAle ettepaneku seitsme meetmesse 1 esitatud projektitaotluse rahastamiseks eelarve piires ehk kokku summas 253113.- eur

 

Toetatud projektide nimekiri koos lühikese kirjeldusega.

Hindamiskomisjoni 12.11.2019 protokoll.

Kokkuvõtvalt tuleb lõppenud vooru tulemusi kommenteerides tõdeda, et lähenev toetusperioodi lõpp ja sellega kaasnev eelarve vähenemine (253113 € seekord vs 586 000 € varasemalt) andis selgelt tunda ka tulemustes. Mitte kunagi varem pole jäänud sedavõrd kõrgete hinnetega projektid toetuseta kui seekord. Kuna kõrge hinne peegeldab projektis planeeritud tegevuste ja investeeringute olulisust ja vajalikkust, siis loodan, et ettevõtetel on tarkust ja ka õnne, et siiski leida arendustegevusteks rahastus.

Aasta 2020 toob kaasa jällegi taotluseelarve vähenemise ja konkurents selle vähese üle tiheneb veelgi.