SKK üldkoosolek 6. novembril

29. oktoober 2012

MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek toimub 06.11.2012 kell 13.00 - 15.00 Kuressaares Georg Ots Spa Hotelli Gotlandi seminariruumis.

Päevakorras on järgmised teemad:

  • Halduslepingu sõlmimise taotluse esitamine PRIA-le;
  • 12.06.2012 üldkoosoleku otsuste kinnitamine;
  • 2013. aasta liikmemaksu kinnitamine;
  • 2013. eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
  • Audiitori määramine;
  • Järgmise EU programmperioodi (2014-2020) SKK strateegia koostamise sõlmküsimuste arutelu ja põhimõtete otsustamine;
  • Muud küsimused.

Volitamine

Kui te üldkoosolekul osaleda ei saa, siis palun volitage end esindama inimene, kes üldkoosolekule tuleb. Volituse blanketi saab alla laadida siit ja selle võib edastaga ka digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel aadressile info@skk.ee